Gård i harmoni

Hæder fra landboforeningen til Dollerupgaard

FOULUM:Man lægger mærke til den nyplantede allé ind til gården og de gamle frugttræer, som er beskyttet mod ukrudt ved en stor cirkel af barkflis. Bygningerne er i røde sten, de fleste med eternittag. Det hænger sammen, med andre ord, på Dollerupgård, som Vesthimmerlands Landboforening har hædret med sin bygningsharmonipris. Gården tilhører Anette Vorre og Niels Dalsgaard Sørensen på Hestbækvej 121 syd for Foulum. Familien består desuden af fem børn i alderen et til seks år. Til gården hører 87 hektaarer og yderligere 25 hektarer er til forpagtet. Der er 100 malkekøer i løsdriftstald, og desuden produceres 2300 slagtesvin om året på Dollerupgaard. Det har krævet tilbygninger. Stuehuset er fra 1934 med høj rejsning og i harmoni med de ny store stalde. Svinestalden er fra 1979 og renoveret i 1993, mens kostalden blev opført i 1993 og skal have nyt tag i år. Eternitfabrikken betaler det halve af pladerne, som erstatning for de første pladers ringe holdbarhed. I samme forbindelse bliver stalden udstyret med en ny ventilationskip på to meters bredde. Der har været problemer med at få køerne i gunst, og dyrlægen har anbefalet mere lys i stalden. Ved det gamle stuehus er en hyggelig legeplads med gynge og legehus. På den gamle længe, det vestre hus, som omkranser gårdspladsen, er der bliktag. Taget skæmmer noget i dag, men bliver malet eller pladerne bliver skiftet ud sammen med udskiftningen af pladerne på kostalden.