Lokalpolitik

Gård rives ned for at give plads til vej

NØRHALNE:Gården på Gustav Zimmersvej skal rives ned i foråret, så kun stuehuset står tilbage. Aabybro Kommune vil sende arbejdet i licitation og flette sociale forpligtigelser ind i udbudsmaterialet, har økonomiudvalget bestemt. - Dermed kan vi sikre, at nedrivningen af alle udbygninger også bruges som aktivering af ledige, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). Inden udvalget sender arbejdet i udbud, skal kommunen først have fastlagt, hvordan Gustav Zimmersvej skal føres videre mod øst samt have en samtale med Fremad Nørhalne om udvidelse af p-pladsen ved Nørhalne Hallen. - Der er nu planlagt byggemodning af alle ledige arealer på Gustav Zimmersvej. Derfor skal vi have ført vejen videre mod øst på den anden side af gården, og vi skal have fundet ud af, hvordan denne linieføring skal være, siger borgmesteren. - Desuden har Fremad Nørhalne et ønske om udvidelse af p-pladsen. Det skal vi have en snak med foreningen om. Murbrokkerne fra nedrivningen af udbygningene kan benyttes som bundfæste til P-pladserne, og foreningen har oplyst, at den selv kan foranledige, der lægges asfalt på. Dog skal placeringen af nye P-pladser også passe til vores linieføring, siger borgmesteren. Derimod kommer det ikke på tale, at Fremad Nørhalne evt. kan købe dele af gården og benytte den som overnatningssted og træningshal, da det ikke harmonerer med kommunens interesser for området. - Disse ting vil komme til at ligge uhensigtsmæssigt i forhold til både en ny vej og et nyt boligområde. Det er ikke en god ide, at nogle af udbygningerne bliver stående, siger Ole Lykkegaard Andersen. Dog har kommunen for tiden ikke planer om at byggemodne yderligere i det område.