Lokalpolitik

Gård skal levere erstatningsjord til søprojekt

Staten opfordrer amtet til at give garanti for underskud ved køb og udstykning af nøgle-gård

VILSTED:Landbrugsejendommen "Juulsgaard A/S" på Søndersøvej mellem Vildsted og Overlade udgør tilsyneladende løsningen på en del af spørgsmålet om omfordeling af jord i forbindelse med etableringen af Vildsted Sø. Når politikerne i amtets økonomiudvalg mødes til det første møde i det nye år, skal de tage stilling til en underskudsgaranti for køb af ejendommens driftsbygninger og 74 hektar jord. Amtsrødderne skal beslutte, om de er villige til at garantere for et eventuelt underskud ved køb og udstykning af landbrugsejendommen. Ifølge statens Direktorat for FødevareErhverv indeholder gårdens jorder nøglen til en vellykket del-løsning på spørgsmålet om jordfordelingen i området omkring Munksjørup nord for Overlade, idet der kan frigøres cirka 47 hektar erstatningsjord. En overtagelse vil samtidig betyde, at der ikke skal findes 27 hektar erstatningsjord, som ejendommen ellers ville være berettiget til. "Juulsgaard A/S" producerer i dag slagtesvin og driftsbygningerne er moderne og løbende vedligeholdt, hvorfor de udgør en betydelig værdi, vurderer Direktoratet for FødevareErhverv. En reduktion af ejendommens jord vil imidlertid medføre en reduceret værdi af driftsbygningerne. Der vil derfor kunne opstå et betydeligt økonomisk tab, såfremt jorden udstykkes. Staten vil gennem jordfordelingen forsøge at bevare ejendommen med et tilhørende areal, der kan give grundlag for en bæredygtig produktion, hvor driftsbygningerne fortsat kan udnyttes. Amtets naturkontor vurderer i overensstemmelse med direktoratet, at det er afgørende at erhverve gården med henblik på at sikre en hensigtsmæssig jordfordeling i området. Det er i sidste ende en forudsætning for gennemførelsen af projektet, at jordfordelingen, som bygger på frivillighed fra landmændenes side, falder på plads. En erhvervelse af ejendommen vil bidrage væsentligt hertil, og vil desuden kunne medvirke til, at flest mulige landmænd opnår fordelagtige resultater af jordfordelingen, vurderer Amtets naturkontor. Amtet har tidligere afsat 4,8 millioner kroner til at støtte søprojektet, men Staten har siden besluttet at betale alle direkte projektudgifter. Økonomiudvalget skal nu overveje, om det vil sætte 1,5 millioner kroner til side til underskudsgaranti og eventuelt sætte de resterende 3,3 millioner kroner til side til øvrige garantier og senere færdiggørelse af de rekreative og driftsmæssige faciliteter ved søen. Jordfordelingen skal ifølge planerne være på plads 1. oktober 2003 for den sydlige del af området og endeligt afsluttes i 2004.

Forsiden