Retspleje

Gårdejer får nej fra Højesteret

Der blev torsdag sat endeligt punktum for en retsag, der kan fejre 15-års fødselsdag.

Højesteret har afvist en ankesag, som en gårdejer fra Poulstrup-egnen havde anlagt mod Brønderslev og Oplands Elforsyning, BOE. Højesteret frikendte i fjor Brønderslev og Oplands Elforsyning for at være årsag til, at landmanden fr Poulstrup skulle være kommet til skade. Sagen skete efter, at Brønderslev og Oplands Elforsyning i begyndelsen af 1990’erne gravede et kabel ned langs Tollestrupvej, og dette kabel blev lagt ind over markerne, tæt på et markskel. Eksperter har foretaget syn og skøn, men de mener ikke, at el-forsyningen har lavet skade. Gårdejeren var i 1992 ude for en stærkstrømsulykke, og det blev BOE først dømt ansvarlig for, og derfor har han forbudt BOE at færdes på hans arealer uden tilladelse. Gårdejeren er af den opfattelse, at han er pløjet i et kabel, og derved kom til skade. Højesteret frikendte BOE i maj, og dommen var blandt andet baseret på vidneudsagn fra BOE-medarbejdere. Højesteretten fulgte frikendelser i både landsretten og byretten i Brønderslev.