Lokalpolitik

Gårdejer kandidat til ledig formandspost

Niels Kr. Bisgaard i Mejlby bejler til posten som Lone Sondrups afløser

NØRAGER:Gårdejer Niels Kr. Bisgaard, Mejlby, er kandidat til den ledige formandspost i Hobro og Omegns Landboforening, når foreningen torsdag 10. marts på en generalforsamling skal vælge en afløser for Lone Sondrup. De sidste seks år har Niels Kr. Bisgaard været 1. næstformand for landboforeningen, der tæller godt 500 medlemmer. - Og sammenholdt med at jeg har siddet i bestyrelsen siden 1991 må jeg nu enten være villig til at tage et ansvar som eventuel ny formand eller som naturlig alternativ stoppe og trække mig ud af bestyrelsen. Det er min holdning omkring mit kandidatur, pointerer Niels Kr. Bisgaard. Fusion nordpå på vej Hobro og Omegns Landboforening går en meget spændende tid i møde, da en planlagt fusion med Aalborg og Omegns Landboforening skal godkendes af medlemmerne på generalforsamlingen i Markedshallens Restaurant i Hobro. I henhold til vedtægterne skal beslutningen endeligt konfirmeres på en ekstraordinær planlagt generalforsamling 29. marts i Hobro - Jeg håber, den planlagte fusion bliver vedtaget og det samme sker på den tilsvarende generalforsamling i Aalborg Amts Landboforening torsdag 3. marts. Efter vores fælles oplæg skal vi i første omgang det første år hver især have en formand, og derefter vælge en fælles formand fra en af de to landboforeninger. Den anden landboforening får så automatisk overladt posten som næstformand i den planlagte fælles landboforening, forklarer Niels Bisgaard. Aalborg og Omegns Landboforening har dobbelt så mange medlemmer som Hobro og Omegns Landboforening, nemlig godt 1.000. Ifølge Niels Kr. Bisgaard er der de senere år flere gange taget tilløb til en fusion nordpå, og det samme har gjort sig gældende med landboforeningen i Vesthimmerland. - De har godt 800 medlemmer, så det kunne have været fint også at få dem med i fusionen og på den måde samle hele Himmerland i en naturlig afgrænset landboforening. Men de har ikke været interesseret, heller ikke ved tidligere tilbud om samarbejde tilbage i 1990 og 1999, påpeger Niels Kr. Bisgaard og tilføjer: - Så i første omgang er det den planlagte fusion med Aalborg, det drejer sig om på den forestående generalforsamling. Men måske bliver Vesthimmerland på et senere tidspunkt interesseret i et samarbejde. Niels Kr. Bisgaard er 47 år og var ved sidste kommunalvalg opstillet som kandidat for Venstre. Han har dog ingen planer om at genopstille som kandidat til det nye byråd for Rebild Kommune ved kommunalvalget 15. november. Gunnar L. Hansen, leder at landbocentret i Hobro, oplyser, at i øjeblikket har han kun kendskab til, at Niels Kr. Bisgaard kandiderer til formandsposten i Hobro og Omegns Landboforening. Paul Sund trækker sig 2. næstformand for Hobro og Omegns Landboforening bor også i Nørager Kommune, nemlig svineproducent Paul Sund i Nørager. Han har dog ingen planer om at kandidatere til formandsposten på generalforsamlingen 10. marts. - Det uanset at jeg har fået flere opfordringer til at stille op, i stedet trækker jeg mig nu helt ud at bestyrelsen efter godt 10 års virke i to omgange. Min dåbsattest har med 63 år nemlig efterhånden indhentet mig, og jeg vil gerne med min udtræden gøre plads til yngre kræfter i bestyrelsen, understreger Paul Sund.