Gårdejer: - Vi stolede på leverandøren OVERRASKET: - Et professionelt firma leverede både tanken og syren, forklarer han

GØTTTRUP/MORS:Det kom som en stor overraskelse for gårdejer Christian Nørgaard på Mors, at hans medarbejdere fra ejendommen Gøttrupstrandvej 82 ved Fjerritslev i mandags ringede og fortalte ham om et stort udslip af salpetersyre fra et helt nyopstillet tankanlæg ved ejendommens gyllebeholder. Professionelt firma - Det er et professionelt firma, der både har leveret tanken og salpetersyren, og jeg var sikker på, at de vidste, hvad de havde med at gøre, forklarer han. - De leverer anlæg og salpetersyre til mejerier, så jeg stolede på, at alt kørte som de skulle, efter at det blev stillet op sidste onsdag, tilføjer han. - Men det viste sig, at en pakning omkring en luge ikke kunne holde til syren, og derfor sivede den ud. Christian Nørgaard, der også har landbrug på Mors, forklarer, at han ville prøve salpetersyre til forsuring af gyllen, fordi den efter hans opfattelse er renere end svovlsyre. Han skal nu have et møde med leverandøren af anlægget, og når der er ryddet op på ejendommen ved Gøttrup, skal han i dialog med Jammerbugt Kommune om godkendelsesprocessen for et nyt anlæg. - Jeg var ikke klar over, at det var nødvendigt med en godkendelse fra kommunen, forklarer han.