Lokalpolitik

Gårdmejeri er på vej

Modstand mod et gårdmejeri er frafaldet

SERRITSLEV:Et kommende gårdmejeri på Stadevej 314 ved Serritslev mødte i første omgang modstand hos forvaltningen i Nordjyllands Amt. Men politikerne i amtets udvalg for teknik og miljø har besluttet at frafalde en klage over kommunens landzonetilladelse. - Vi er utroligt glade for, at politikerne i amtets teknik- og miljøudvalg har sagt ja til gårdmejeri på adressen. For os har det været helt naturligt, at et gårdmejeri selvfølgelig skal ligge på en gård. Og man er nødt til at tilpasse bygninger til den produktion, der skal være. Og det er ikke altid, man har mulighed for indrette eksisterende bygninger. Vi synes, det er et spændende projekt, tilføjer Karsten Frederiksen (K), formand for Brønderslev Kommunes teknik- og miljøudvalg. Kommunen har med landzonetilladelse tilladt at opføre en bygning på 370 kvadratmeter. Bygningen skal bruges til mejeri og gårdbutik, café, samt kontor- og velfærdsfaciliteter. Derudover har kommunen givet landzonetilladelse til at anvende 420 kvadratmeter af en ny driftsbygning til lagerformål. Amtets forvaltning oplister, hvilke forhold, der talte for en tilladelse. Blandt andet at et mindre gårdmejeri kan siges at høre naturligt hjemme i tilknytning til driften af en landbrugsejendom. Forvaltningen har tidligere behandlet sager om etablering af nye gårdmejerier, men her har der typisk været tale om indretning i eller opførelse af mindre bygninger på omkring 70-200 kvadratmeter. Amtets forvaltning oplister argumenter for at afvise projektet. Blandt andet påpeger forvaltningen, at der skal indrettes gårdcafé. ”Endelig har det betydning, at produktionen har et sådant omfang, så der forventes et salg ikke kun fra ejendommen men også til supermarkeder, selvstændige ostehandlere, restauranter. Hvilket er et noget andet omfang end det der normalt forbindes med en produktion tilknyttet gårdens drift.”, lyder argumenterne imod en tilladelse. Men amtspolitikerne i udvalget for teknik og miljø har altså valgt at frafalde klagen over kommunens tilladelse.