Gårdmuseum i god gænge

Optimisme for fremtiden blandt museeumsforeningens 829 medlemmer

BOLDRUP:Det er en tilfreds formand for Boldrup Museumsforening, Hans F. Jensen fra Nørager, der torsdag 24. april går på talerstolen i museets skolestue og aflægger beretning for det forløbne år. Efter 34 års eksistens og 829 medlemmer fra nær og fjern samt Boldrup Museums nuværende status som den største turistattraktion publikumsmæssigt i de tre kommuner i det Sydhimmerlandske museumssamarbejde har formanden også al mulig grund til at være tilfreds. På generalforsamlingen vil Hans F. Jensen blandt andet fortælle om de vellykkede arrangementer, der har været i årets løb på museumsgården. Blandt de største er den traditionelle fåredag i begyndelsen af september, der i flot solskinsvejr og masser af aktiviteter rundt på museumsområdet samlede 564 gæster i alle aldre, et besøgstal tæt på rekorden for en fåredag på stedet. Eneste minus i arrangementet var tækkemandens fravær på grund af sygdom, hvilket førte til en aflysning af opsætning af en færdig storkerede på museets stråtag. Publikumsmagnet Af en opgørelse i fjor af besøgstallet i museerne i de tre kommuner i det sydhimmerlands museumssamarbejde fremgår, at Boldrup Museum har haft flere gæster end cirkusmuseet i Rold og Hobro Museum til sammen. Ifølge Hans F. Jensen er en af årsagerne, at forældres afhentning af børn efter skolebesøg på museet giver dem kendskab til dets eksistens og attraktioner. Besøgstallet får dog ikke museumsforeningens bestyrelse til at hvile på laurbærene, i stedet er der planlagt nye tiltag for at skabe optimale forhold for de mange besøgende på museet. Blandt disse er opsætning af infotavler ved de mange arter af husdyr på museets område, et hængeparti fra sidste år. Dueslaget står også over for en flytning samtidigt med, at der skal bygges en helt ny voliere. Den permanente udstilling i museets vognport skal færdiggøres, og årtusindeegene skal flyttes fra indhegningen til lejrpladsen med primitive overnatningshytter. Af større ting i fremtiden er etablering af bedre og større undervisnings- og mødelokaler til erstatning for skolestuen samt sikring af naturskolens eksistens gennem opkøb af tilstødende enge og skove. Nyt årsskrift Hans F. Jensen kan også fortælle deltagerne i museumsforeningens generalforsamling, at det kommende årsskrift Folk Fortæller er på vej, så det er klar til dette års fåredag søndag 8. september. Bladudvalget har allerede afviklet ni redaktionsmøder, og den nye udgave kommer til at indeholde artikler af Erik Gjelstrup,Mejlby, Bent Mejlby Hansen, Rørbæk, Niels Ladefoged, Nørager, Henry Pedersen, St. Binderup, og ægteparret Ester og Knud Rubæk, Nørager. I reserve har bladudvalget Vagner Boe Christensen, Kræn Munkholm og Niels Jørgen Thøgersen. Sidste nummer af Folk Fortæller blev trykt i 650 eksemplarer, og overalt har der været en stor interesse for at erhverve det populære årsskrift.