Lokalpolitik

Gås giver dyr planlægning

NORDJYLLAND:Spørgsmålet om, hvorvidt en tredje Limfjordsforbindelse vil have betydning for den lysbugede knortegås, er blevet et vigtigt emne i diskussionen om en tredje Limfjordsforbindelse. Sagen er årsag til, at der skal laves ekstra miljøundersøgelser, og de er vurderet til at kræve en bevilling på yderligere 300.000 kroner. Problemerne for den lysbugede knortegås kan opstå, hvis der bliver lavet en linjeføring over Egholm, som er den løsning politikerne tidligere har været mest stemt for. Den lysbugede knortegås er helt afhængig af ålegræs, og det er derfor nødvendigt med omfattende undersøgelser af bundholdene. - Men vi er i gang med de ekstra undersøgelser, og de vil ikke give anledning til forsinkelser. Vores tidsplan vil stadig holde. Det, som vi mangler, er blot, at der politisk bliver taget stilling til den ekstra bevilling, forsikrer projektleder Svend Tøfting, Nordjyllands Amt. I sagen er amtet under stort pres. Den linjeføring, som både amtet og Aalborg byråd godkendte for tre år siden med en forbindelse over Egholm, blev i foråret underkendt af Naturklagenævnet. Derfor er en stor del af planlægningen startet forfra, således at amtsrådet på sit sidste møde - det er i december - inden det bliver nedlagt, kan nå at tage stillingen til linjeføringen. I efteråret kommer der en ny periode, hvor offentligheden kan komme med bemærkninger til planerne.