gåsebillen

[ Gåsebillen lægger sine æg i jorden i maj og juni måned. Æggene udklækkes i juli-august, og larverne æder græsset rødder, som får græsset til at visne. [Aars IK har de sidste fire år omlagt baner hvert år pga. gåsebillelarver. Det har været forsøgt med stærekasser, da stære æder larverne. Men uden held. [ Det nye bekæmpelsesmiddel Merit Turf er et kemisk middel, der er teste af Miljøstyrelsen. Effektiviteten er 99 procent, og styrelsen vurderer, at midlet ikke er miljøskadeligt. [ Aars Kommune er en giftfri kommune, og byrådet har besluttet af overholde pesticidaftalen melle KL og Miljøministeriet fra 1998 om udfasning af pesticider