Gabriel flytter farveri til Litauen

Konkurrenceevnen skal fastholdes. Derfor vælger Gabriel Holding nu at flytte farveriet fra Aalborg til Litauen. 24 timelønnede medabejdere står til at miste deres arbejde. Udflytningen forventes afsluttet i 2008.

Gabriels faveri flytter til Litauen.24 mister deres arbejde.  Arkivfoto

Gabriels faveri flytter til Litauen.24 mister deres arbejde. Arkivfoto

Tidligere har Gabriel flyttet spinderi- og væveriproduktionen til udlandet. Farveriproduktionen flyttes til litauiske Scandye UAB, der blev stiftet af tre norske aktionærer i 2003. Gabriel har investeret 11 millioner kroner i selskabet og ejer dermed 40 procent. Ifølge Gabriels ledelse er de 24 timelønnede medarbejdere løbende blevet orienteret om ledelsens overvejelser. Investeringen i det litauiske farveri forventes ikke at påvirke Gabriels driftsresultat i de kommende tre regnskaber. Herefter forventes en positiv nettoeffekt.