Brønderslev

Gade foreslåes lukket

BRØNDERSLEV: Beboerne i Stenberggade ønsker at få Stenberggade lukket i den ene ende op mod Markedsvej. Vejen går fra Markedsvej mod Brønderslevhallens parkeringsplads, og beboerne begrunder deres ønske med, at de er generet af tung lastbiltrafik, særligt i de sene nattetimer. De generes desuden af hurtig ungdomskørsel til og fra Brønderslev Hallen og Bowling Hallen. Ifølge beboerne er utrygheden blevet større efterhånden, som kvarteret er blevet mere børnerigt. Politikerne i teknik- og miljøudvalget har haft sagen på dagsordenen, men den er foreløbig udsat, idet forvaltningen skal undersøge konsekvenserne ved en eventuel lukning af vejen. bi
Breaking
Politiet advarer efter brag i Aalborg: Hold jer væk fra disse flasker
Luk