Lokalpolitik

Gade glemte at svare

Mener borgmesteren virkelig, man graver grøfter, når man stiller ordentlige og saglige spørgsmål til kommunens økonomiske problemer?

Er det ikke rigtigt, som jeg skrev i min artikel i sidste uge, at opsparingen i de kommunale institutioner er beløb, som de har lov til at bruge og at borgmesterens budgettal derfor er usikre og ikke er retvisende? Er det ikke rigtigt, at kommunen har overskredet sin serviceramme med 15 millioner og derfor risikerer at blive pålagt en millionbøde af regeringen? Er det ikke rigtigt, at det ikke er overforbrug i de gamle kommuner, der er hovedproblemet, men manglende økonomisk styring, manglende økonomisk kompensation for nye opgaver og den økonomiske spændetrøje, som regeringen har lagt ned over kommunerne? De spørgsmål glemte borgmester Mogens Gade at svare på i sit lange indlæg. Af Ole Stavad, Borgmesterkandidat for S i Jammerbugt Kommune, Tytebærvej 9, Brovst. ole@stavad.dk