EMNER

Gade ifølge Gade

{ Forsvarsministeriet har selv taget referat af den fortrolige samtale mellem forsvarsminister Søren Gade (V) og hans amerikanske kollega, Donald Rumsfeld, den 25. oktober 2005. Ifølge en e-mail, som Søren Gade har sendt til Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, lyder det sådan: Af det danske referat fra drøftelsen mellem forsvarsminister Gade og Secretary Rumsfeld den 26. oktober 2005 fremgår følgende om forsvarsminister Gades udtalelser vedr. Irak: ”Forsvarsministeren understregede, at det var regeringens holdning, at de danske styrker skulle forblive i Irak. En eventuel dansk reduktion skulle ikke dikteres af terrorister men være “event-driven”. Så længe der var et FN-mandat og den irakiske regering ønskede det blev Danmark. Det var derfor ikke ønskeligt eller hensigtsmæssigt at fastsætte et bestemt tidspunkt for en reduktion. Mandatet for de danske styrkers udsendelse til Irak skulle forlænges til januar, og det ville ikke blive nemme drøftelser i Folketinget. Pressen fokuserede på de dårlige budskaber. Det var vigtigt at huske, at der også var en positiv udvikling. Mange glemte, at koalitionens tilstedeværelse var baseret på mandat fra FN. At FN ikke selv ville være i Irak pga. sikkerhedssituationen var en anden sag.”