Brovst

Gadeaktiviteter hele sommeren

BROVST:Det forløbne år betød omvæltninger i Brovst Handelsforenings aktiviteter. Kampagneudvalget blev nedlagt, og der blev udformet en ny model, hvorefter så mange forskellige medlemmer som muligt er med i udvalg om de enkelte aktiviteter. Det betød, at der ikke længere var nogle få, som alt arbejdet hvilede på. Den nye model fik stor tilslutning og opbakning blandt medlemmerne, fortalte handelsforeningens formand Kent Hjørringgaard på generalforsamlingen. Derfor har man mod på at arrangere aktiviteter i Jernbanegade hver lørdag hele sommerperioden, fra 7. juni til 30. august. Gaden bliver gågade, og der arrangeres markedsdage og forskellige aktiviteter. Målet er at gøre gaden til ikke blot handelsgade, men samlingssted for hele kommunen. Det forløbne år har i øvrigt betydet meget arbejde for handelsforeningens medlemmer med den forestående gaderenovering, og der har været holdt flere møder om sagen. Det er handelseforenings hensigt, at den nye Jernbanegade skal bruges optimalt. Tre bestyrelsesmedlemmer: Knud Dalsgaard Hansen, Svend Erik Myrup og Birthe Christensen, stoppede arbejdet og modtog gaver, tak og klapsalver for godt arbejde og stor indsats. I deres sted valgtes Uffe Christiansen, Anders Madssen og Birgit Hansen. I bestyrelsen sidder desuden Kent Hjørringgaard, Lene Christensen, Brian Jensen og Karin Klit.