EMNER

Gadeforening vil nedlægge sig selv

Debat om handelsstruktur i byens fire gadeforeninger

HJØRRING:I øjeblikket har Hjørring fire gadeforeninger, der repræsenterer hver deres interesser - men måske ikke så meget længere. For når gadeforeningen Strøget-Østergade holder generalforsamling på onsdag, 5. februar, indeholder dagsordenen et punkt, hvor bestyrelsen foreslår sine medlemmer, at man opløser foreningen - med henblik på en sammenlægning med Cityforeningen. - Hvis vi slår os sammen, vil vi kunne klare en række opgaver på en mere rationel måde og få et fælles fodslaw i midtbyen, som vi ikke har i dag. Og det vil være positivt, siger formanden for gadeforeningen Strøget-Østergade, Karen Jensen fra Steffensen Optik. Hun bruger også som argument for nedlæggelsen, at det kan være svært at få butiksindehaverne til at opstille til de mange bestyrelser og udvalg, der er i handelsregi i Hjørring - og at dette vil blive nemmere, hvis der var lidt færre foreninger. En rundringning til de øvrige tre gadeforeninger, nemlig Cityforeningen, Stokbrogade-foreningen og City Øst giver en række udmeldinger, som trækker både i den ene og den anden retning - ligesom formanden for Hjørring Handelsstandsforening, der fungerer som en paraply over gadeforeningerne, både trækker og skubber i sit svar. - Alting går lidt i cirkler, når vi har så mange gadeforeninger. Tingene skal gennem mange led, før der træffes beslutninger, og det kan være besværligt. Men omvendt mener jeg, at der skal være både en gadeforening og en handelsstandsforening i Hjørring, hvor handelsstandsforeningen skal tage sig at de overordnede, politiske spørgsmål og de sidste fodaftryk på planlægningen af de store aktiviteter i byen, mens gadeforeningen skal stå for de lokale aktiviteter, siger Gurli Dahl. Hun henviser også til, at de mange bestyrelser bevirker, at mange mennesker er engagerede, hvilket letter arbejdsbyrden for den enkelte. Vær velkommen I Cityforeningen, hvor Allan Sørensen fra Kop og Kande, sidder for bordenden, tager man oplysningen at Strøget-Østergadeforeningen mulige opløsning med åbne arme. - Der er altid en styrke i at være så mange som muligt, for alle kan ikke overskue alt - men jeg mener da, at det på sigt vil være smart at få samlet foreningerne, siger han. Hvis Strøget-Østergadeforeningen opløser sig selv, står han klar til at byde butikkerne velkomne i Cityforeningen, hvilket efter hans opfattelse vil styrke foreningens indflydelse. - Cityforeningen skal have stor indflydelse i byen, idet vores medlemmer betaler væsentligt mere i kontingent end medlemmerne i de øvrige foreninger. Det er os, der lægger dagsordenen for aktiviteterne i byen, og derfor skal vi have en stor indflydelse, siger han. Allan Sørensen er ikke direkte afvisende overfor at opløse gadeforeningerne, men er meget skeptisk og han har mange krav til en eventuel struktur for for den handelsstandsforening, der måtte opstå i givet fald. Stokbrogade forsvinder I Stokbrogade, hvor frisør Ivar Pedersen fra Salon In er formand, er stemningen, at man ikke vil betale mere i kontingent, hvilket formanden frygter bliver tilfældet, hvis foreningen på et tidspunkt bliver opløst for at indgå i Cityforeningen. - Hvis kontingentet stiger, vil nogle af vore medlemmer sige fra. Min egen holdning er, at jeg er bange for at Stokbrogade vil blive glemt, når aktiviterne skal placeres i byen, siger Ivar Pedersen, som dog erklærer sig åben for en dialog om spørgsmålet. I City Øst, hvor formanden hedder Lars Skade fra Elkøb, er man positiv for sammenlægninger. - Det er en af de ting, jeg har lagt op til i flere perioder. Det er tåbeligt at vi bruger tid og energi på at opkræve kontingenter i så mange foreninger, og det vil være en god løsning at få en enkelt handelsstandsforening, der repræsenterer hele byen, siger han.