Gadelyset betalt - også i private ejerlaug

Teknik- og miljøudvalg mener, kommunen skal stå for vedligeholdelse og drift

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Står det til politikerne i kommunes teknik- og miljøudvalg skal Brønderslev Kommune fremover betale for vedligeholdelse og drift af alle gadelys - også i de private ejerlaug og på private fællesveje. Det sker dels af hensyn til tryghed, dels trafiksikkerhed - og fordi en løsning, hvor beboerne selv skulle betale, ville blive dyr at administrere og sætte i værk. I Brønderslev-området blev alle boligveje i nye udstykninger de seneste cirka 30 år godkendt som private fællesveje, og kommunen overtog vedligeholdelsen og driften af lysanlæg. Først indenfor de seneste tre-fire år er de private lodsejere blevet pålagt at overtage vedligeholdelse og drift af gadebelysningen på deres private fællesvej, blandt andet ved opsætning af separate el-målere. Men udvalgets politikere er altså indstillet på, at kommunen skal overtage disse gadelamper. I Dronninglund-området blev vejene i hovedparten af de private udstykninger tidligere optaget som kommuneveje, og vejbelysningen blev overtaget af kommunen. I ¿lukkede boligområder¿ hos boligforeninger og andelsboligbebyggelse har begge kommuner tidligere besluttet at lade selskaberne selv stå for vedligeholdelsen af gadebelysningen. - Vi vil have ensartethed på samtlige udstykninger i kommunen, siger Karsten Frederiksen, formand for teknik- og miljøudvalget. - Skulle vi indrette det, så private lodsejere selv skulle betale, krævede det målere i ejerlaugene og i erhvervsområderne. Hele installationen og administrationen er omkostningskrævende, og det er forvaltningens vurdering, at overtagelsen kan holdes indenfor de nuværende omkostninger til gadebelysning, tilføjer Karsten Frederiksen. - Det er vores håb i teknik- og miljøudvalget, at byrådet vil følge indstillingen i og med, at vi kan have det indenfor budgettet. Og vi tror, at mange ejerlaug vil blive glade for vores beslutning, tilføjer udvalgsformanden.