Sejlflod

Gadelysgæld nedbragt

SEJLFLOD:Kassereren i Sejlflod Gadelysforening, Hugo Jensen, havde det store smil med til årets generalforsamling. I løbet af 2006 var foreningens gæld reduceret fra 222.000 til 181.000 kr., og ved årsskiftet havde han 117.000 kr. i kassen. Kun otte af foreningens omkring 250 bidragsydere deltog i årsmødet. De opstillede ingen modkandidater, hvilket betyder, at Hans Thomsen og Hugo Jensen fortsætter på deres poster som henholdsvis formand og kasserer. I løbet af denne måned skal den samlede bestyrelse til møde med repræsentanter fra Aalborg Kommunes tekniske forvaltning for at få afklaret, om foreningen skal bestå eller overgå til kommunen. Derfor skulle generalforsamlingen heller ikke tage stilling til eventuelle investeringer i 2007.