Lokalpolitik

Gademedarbejder-stilling revurderes

Byrådet vil afvente nærmere undersøgelse omkring det forebyggende arbejde

BRØNDERSLEV:Der bliver ikke straks ansat en gademedarbejder mere i Brønderslev Kommune. Byrådet har besluttet at udsætte det spørgsmål. Derimod fulgte byrådet en række andre forslag fra børne- og kulturudvalget omkring forbedring af indsatsen over for truede børn og unge. Formand for børne- og kulturudvalget, Ole Jespersgaard (S), sagde, at det er vigtigt, at der gribes ind på et meget tidligt tidspunkt, inden børnene bliver for vilde. De arbejdsopgaver, som SSPF-udvalget hidtil har skullet løse, fortsætter. Ligeledes fortsætter projektet lektiehjælp/pigeklub, eventuelt i reduceret form. Også fritidsværkstederne fortsættes. Der arbejdes med en målrettet indsats/initiativer for det enkelte barn. Ligeledes arbejdes der med en målrettet indsats/initiativer for drenge/pigegrupper. Der skal afsættes 50.000 kr. til fortsættelse af idrætsguide-ordningen. Der skal også afsættes 150.000 kr. til støttepædagogkorpset. De 250.000 kr., det koster, skal hentes fra de 550.000 kr., der er afsat til øget indsats på området. Byrådet har besluttet, at det er fritids- og kulturkonsulent Inger Aarup-Kristensen, der skal være formand for SSPF-udvalget, der er et samarbejde mellem skole, socialforvaltning, politi og fritidsliv. Byrådet besluttede også, at der snarest skal tages kontakt til Hjørring Politikreds med henblik på at intensivere samarbejdet.det er også et led i de nye kommunale initiativer. Ungdomskonsulenten skal også i samarbejde med det øvrige personale i området senest 1. oktober 2006 til børne- og kulturudvalget komme med forslag til anvendelse af de ressourcer, der er afsat. Der er lagt op til, at området skal følges løbende, og det er også planen, at den ny kommune skal implementeres. Når der ikke straks lægges op til, at der ikke straks opslåes en gademedarbejderstilling med en udgift på 300.000 kr., hænger det sammen med, at det i de politiske grupper skal drøftes, hvordan de 300.000 kr. skal bruges. Det er specielt børn med anden etnisk baggrund, der tænkes på.