Energiselskaber

Gæld giver billig varme

Køb af hus på tvangsauktion viste sig at være en fin forretning

Helt uforståelig. Løgstør Fjernvarmes formand Uffe Bro undrer sig over den dom, der fritager en kunde for at betale abonnement, fast afgift og målerleje til værket. Heller ikke Dansk Fjernvarme kan se logikken i dommen, der nu bliver anket.

Helt uforståelig. Løgstør Fjernvarmes formand Uffe Bro undrer sig over den dom, der fritager en kunde for at betale abonnement, fast afgift og målerleje til værket. Heller ikke Dansk Fjernvarme kan se logikken i dommen, der nu bliver anket.

VINDBLÆS:Hvis man køber et hus på tvangsauktion, er det normalt klogt at se sig rigtig godt for. Men det kan faktisk også være en fin forretning at lukke øjnene og blæse på, om der er eksempelvis skjult gæld i huset. Det viser en sag fra Vindblæs, hvor en husejer for nylig fik rettens ord for, at han ikke behøver betale hverken tilslutningsafgift eller faste afgifter til Løgstør Fjernvarmeværk. Alene fordi han ikke anede, at der var en skjult gæld i hans hus, da han købte det af Nykredit i 2003. Som omtalt i NORDJYSKE i sidste uge har værket besluttet at anke dommen til landsretten. Ifølge værkets formand Uffe Bro fordi den er helt hen i vejret. - Sagen drejer sig om to forhold, der intet har med hinanden at gøre, men som dommeren har rodet sammen på en for mig helt uforståelig måde. Det vil være højst uheldigt, hvis den dom får lov at stå ved magt, siger Uffe Bro. Den heldige fjernvarmekunde, Roderick Goodwin, købte sit hus i Vindblæs i oktober 2003 uden at få at vide noget om, at ejendommen havde kontrakt med Vindblæs Kraftvarme og hæftede for en del af værkets gæld. Gælden var ikke tinglyst. Senere besluttede værket at fusionere med Løgstør Fjernvarme, der - som modydelse for at overtage værkets gæld - krævede, at forbrugerne i Vindblæs betalte et tilslutningsbidrag. For Roderick Goodwins vedkommende drejede det sig om knap 88.000 kroner. Det var han stærkt utilfreds med, og han gik rettens vej for at få pengene igen. Samtidig krævede han også at få tilbagebetalt de penge, han i mellemtiden har betalt i abonnement, fast afgift og målerleje til Løgstør Fjernvarme - i alt 49.000 kroner. Og dommeren gav altså Roderick Goodwin medhold i begge krav. - Jeg kan godt gå med til, at der kan være en vis logik i, at kunden skal have tilslutningsbidraget tilbage. Han handlede jo i god tro og anede intet om den gæld, der påhvilede ejendommen, siger Uffe Bro. - Men det er helt uforståeligt, hvorfor han også skal slippe for at betale abonnement, fast afgift og målerleje. Det er jo en helt almindelig del af varmeregningen, og noget som alle fjernvarmekunder i hele landet betaler. Det har intet med fusionen at gøre. Hvorfor de to ting skal blandes sammen, fatter jeg ikke, fastslår Uffe Bro. Han er formand for brancheforeningen Dansk Fjernvarme, hvor man også undrer sig over dommen. - Jeg kan slet ikke forstå, hvordan dommeren er nået frem til sin afgørelse, siger Karen Marie Nygaard, jurist i Dansk Fjernvarme. Hun mener, at der er gode muligheder for, at landsretten vil ændre dommen. Sker det ikke, frygter hun dog ikke, at den kommer til at skabe præcedens. - Det er en meget speciel sag, fordi huset blev handlet ved en tvangsauktion, samtidig med at gælden i varmeværket ikke var tinglyst, og værket derpå blev fusioneret med et andet. Det er næppe en kombination, vi kommer til at se igen lige med det samme, vurderer Karen Marie Nygaard. Der er omkring 90 lokale kraftvarmeværker i Danmark. Kun halvdelen har tinglyst den gæld, som hver enkelt tilsluttet ejendom hæfter for.