Gæld ikke overraskende

24.1. kunne man læse, at skatteydernes gæld til det offentlige nu andrager 73 milliarder - men det er ikke så sært.

I oktober 2010 svarede daværende skatteminister Troels Lund Poulsen (V) - som nu har taget orlov fra Folketinget af visse pinlige grunde - således på et S-spørgsmål om, hvor mange procent færre medarbejdere, der ville være i 2011 forhold til 2001, at der forventedes et fald på 33 pct. - og at faldet pga. yderligere afskedigelser ville nå op på 45 pct. i 2014! Så er der jo ikke noget at sige til, at det kan knibe med at kradse skattemidlerne ind. 24.1. oplyste tv, at daværende skatteminister Kr. Jensen iværksatte en fyring af ca. 3000 ansatte i Skat i tillid til en introduktion af it. Nu viste det sig imidlertid meget hurtigt, at der var knas med denne ordning. Ikke desto mindre fastholdt Kr. Jensen fyringen af de 3000 i Skat. Ja, det var endda, så vidt jeg er orienteret, hans plan at fyre yderligere ca. 1500 ansatte. Kr. Jensen blev forleden i tv spurgt om baggrunden for disse massefyringer. Det havde han ikke noget svar på! Men det er der vist et - for Venstre - ikke særligt komplimenterende svar på. Allerede i sin tid som skatteminister påbegyndte Anders Fogh disse massive nedskæringerne af antallet af skatteansatte - inden han måtte forlade sin ministerpost i utide, fordi han misinformerede Folketinget om sin lidt for kreative bogføring - og skatteminister Kr. Jensen fortsatte nedskæringerne. For nogle år siden oplyste den daværende fmd. for Skatterevisorernes Forening, Mogens Elgaard, at Anders Fogh som skatteminister både af Told & Skat - nu Skat - og af Bagmandspolitiet blev advaret det skattesnyderi, som gik under navnet "selskabstømning". Men Fogh foretog sig intet! Der blev ført 84 retssager mod div. "selskabstømmere". Der var iflg. Jyllands-Posten tale om den største juridiske sag siden Retsopgøret mod landsforræderne efter Besættelsen (3.11.03.). Statskassen blev snydt for over 2 mia. kr. Det kostede ca. 700 mio. kr. at føre sagerne. I den forbindelse udtalte Mogens Elgaard, at "Anders Fogh… i bund og grund havde stor forståelse for folk, der snød og arbejdede sort, fordi det var udtryk for en sund modstand mod det høje skattetryk" - der i øvrigt for første gang oversteg 50 pct. af BNP netop i Foghs tid som skatteminister. Der er ikke grænser for, hvor meget skattetrykket skal sænkes, når VK-partierne er i opposition. Men der er heller ikke grænser for, hvor meget VK sætter det i vejret, når de danner regering - støttet af DF. Det er ikke S, der i særlig grad har sat skattetrykket i vejret - det er de borgerlige. Under VKR-regeringen steg skattetrykket på kun tre år fra 32 til 42 - dvs. den største skattestigning i parlamentarisk tid. Og under Schlüteriatets tiår steg det som nævnt over 50 pct. fra 43 pct. Den enlige pct. mellem de 42 og 43 var det, som skattetrykket kun steg med i Anker J.s tiår, mens trykket var det samme, da Nyrup måtte gå af, som da han kom til - ca. 49 pct. Det er den alt for ukendte sandhed om de borgerlige skattehelte. Mogens Elgaards udtalelse blev i sin tid suppleret af formanden for Told & Skatteforbundet, Erling Andersen bl.a. med disse ord: "Det var i Anders Fogh Rasmussens tid ikke befordrende for karrieren at kræve mere kontrol. Ordet måtte ganske enkelt ikke bruges. Told & Skat skulle være en service for erhvervslivet" - ikke en kontrol. Mon vi ikke her har noget af forklaringen på, at V - både med Anders Fogh og med Kr. Jensen som skatteministre - har været stærkt optaget af at skære drastisk ned på antallet af ansatte i SKAT? 8.4.1997 blev der i øvrigt i Folketinget gennemført en forespørgselsdebat med det formål at skærpe kursen mod salget af "tomme aktieselskaber". Ved den lejlighed fremhævede Venstres ordfører - den senere forsvarsminister Svend Aage Jensby, der som så mange andre af Venstres ministre måtte gå af i utide - at der ikke ville blive gennemført skattelovgivning med Vs støtte, såfremt en sådan lovgivning gav mulighed for etablering af "smuthuller". Dette løfte tillod Jensby sig at udstede på trods af, at VK under Finanslovsdebatten i 1996 stillede forslag om genindførelse af præcis de afsnit i skattelovgivningen, der bl.a. havde muliggjort "selskabstømningerne". Disse afsnit blev fjernet i forbindelse med Nyrup-regeringens skattereform i 1993, der som et af sine overordnede formål netop havde lukningen af skatte-smuthuller. VK-partierne stemte også da imod Nyrup-skattereformen, skønt den endvidere bl.a. rummede en lempelse af marginalskatterne (dvs. skatten af den sidst tjente krone) - noget, VK længe havde talt om, at de ville gøre uden at få det gjort. Men det var alligevel i 1993 vigtigere for VK at søge at bevare muligheden for "smuthullerne", dvs. skattesnyderiet.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.


Forsiden