EMNER

Gæld må eftergives

U-LANDE:Verdensbankens direktør har bebudet, at de fattigste lande skal have mere indflydelse på verdens forhold og især økonomien. Skellet mellem fattige og rige lande bliver stadig større, og økonomien bestemmer størrelsen af indflydelse. Derfor er det vigtigt, at de fattigste lande opnår en bedre økonomi. Det kan de, hvis Verdensbanken eftergiver dem deres gæld. En fiktiv gæld opstået ved devalueringer efter krav fra netop verdensbanken og den internationale valutafond. Derfor er gælden ikke en virkelig gæld, men en beregnet gæld, som det vil tage generationer at betale tilbage. James Wolfensohn og Per Stig Møller må tage udgangspunkt i de enkelte landes økonomiske muligheder, og disse vil absolut blive bedre, hvis gælden eftergives og bistanden samtidig øges. Det er ikke nok med papirberegninger og fremskrivning, folk dør imens. Hver dag dør mere end 30.000 undt på kloden af AIDS, fejlernæring, hungersnød, almindelige børnesygdomme, tuberkulose og malaria. Hvis vi rige lande levede op til de fælles aftaler, der blev indgået i FNs udviklingsafdeling i 2000, ville flere overleve end tilfældet er i dag. Vi er nødt til at give total gældslettelse og støtte de enkelte stater i at udvikle deres infrastruktur, landbrug og uddannelse. Den afbetaling der foregår nu, tager så mange resurser fra de enkelte udviklingslande, at det er mindst lige så meget tyveri, som når vi anklager dem for at være korrupte og løgnagtige. Hele Afrikas gæld udgør ca. en-to pct. af verdensøkonomien. Det rammer ikke os voldsomt hårdt at eftergive disse stater deres gæld, men i de enkelte lande ville der blive penge til at investere i bedre forhold. Og mange veluddannede afrikanere vil gerne udvikle til gavn for de svageste i deres land, men oftest hører vi om vold, krig, ufred, hungersnød, korruption osv., fordi det giver størst opmærksomhed. Fordi én i gaden slår sin kone, behøver det jo ikke at smitte af på hele kvarteret! Sådan også i Afrika, der er mange stater, hvor der ikke er krig, men desværre er der mange stater, hvor mennesker lider under fattigdom og umenneskelige forhold, fordi deres land er tynget at en kunstigt oppustet gæld til os rige i nord og vest. I en verden, hvor vi alle hele tiden fokuserer på hinanden, må vi også tage ansvar for at dele mere ligeligt, og det kan vi gøre ved gældeftergivelse og øget bistand til de fattigste, istedet for at nedsætte og omlægge den bistand vi yder, til fordel for de mere velstående lande i mellemgruppen. De fattigste dør, imens vi taler, det er absolut nødvendigt at repræsentater fra disse lande får en stemme i verdensbanken til gavn for udviklingen.