Løgstør

Gæld og større udgifter

] Den markante modstand mod tilslutnings- og forblivelsespligt i Vindblæs skyldes især, at Vindblæs Kraftvarmeværk har en gæld på omkring 80 millioner kroner, og at varmen blev meget dyrere end ventet. ] Der er 88 forbrugere i dag. Oprindeligt fik de kontrakt på, at de kunne melde sig ud efter syv år, hvis de betaler deres del af gælden. Det vil p.t. sige små 80.000 kroner. ] Tilbage vil i givet fald stå de forbrugere, der ikke har råd til at melde sig ud og får en større varmeregning, fordi de er færre om at dække de samme udgifter til varmeforsyningen. ] Resultatet kan blive en lukning af Vindblæs Kraftvarmeværk, så Løgstør Kommune som kautionist hænge på gælden - det vil altså i sidste ende sige skatteborgerne.