Gælden er vokset men udsigterne er gode

Byggeri og ældresektor holder fortsat overskud nede for kommunen

Lokalpolitik 15. september 2002 08:00

STØVRING: Selv om revisionen har konstateret, at Støvring Kommunes gæld er vokset med godt en trediedel, så er de økonomiske udsigter lyse, finder byrådspolitikerne. Ved den almindelige gennemgang af regnskaberne gør revisionsfirmaet "Revisionsaktieselskabet" op, at kommunens finansielle egenkapital er ændret fra minus 59,6 millioner kroner forrige år til minus 80,8 millioner kroner i løbet af 2001. Et tal, der er regnet frem for nytårsaftensdag, hvor der traditionelt er lavvande i kassen. Det skyldes, at kommunen sidst på måneden lige har udbetalt pensioner og lignende, mens diverse tilskud fra staten først når frem dagen efter. - Tallet skyldes i høj grad den store byggeaktivitet, vi har her i kommunen. Det koster at være en tilflytterkommune som Støvring. Så man kan sige, at en stor del af pengene sidder i godt byggeri og god jord, siger borgmester Anny Winther (V), der har en fortid som regnskabschef. Hun henviser blandt andet til, at man til hverdag har i gennemsnit 15 millioner kroner i kassen at betale af. - Beløbet er i sig selv ikke særlig stort for en kommune af Støvrings størrelse. Men en del af bestræbelserne ved næste års budget går også ud på at få en større beholdning i kommunekassen, siger Anny Winther. Revisorerne er enige i, at den store forøgelse af gælden skyldes de store anlægsudgifter, der, med kyniske økonomiske briller på næsen, godt kan ses som langsigtede investeringer i nye skatteindtægter. Regnskabsfolkene løfter dog en advarende pegefinger til politikerne, der på tirsdag har deres første byrådsmøde om næste års budget. "Udviklingen har også medført, at Støvring Kommunes normalt store kassebeholdning er reduceret til under 0 per 31. december 2001", hedder det i deres rapport. Som sagt: Målt på en dag, hvor kommunen har decideret lavvande i kassen. Men alligevel... Til gengæld har kommunen et overskud på den ordinære drift for samme periode. Ikke prangende, men 1,6 million kroner er betydeligt bedre end det minus 0,6 million kroner, som man måtte nøjes med sidste år. Til gengæld er det også betydeligt lavere end de 13,8 millioner kroner, man havde budgetteret med. "At de faktiske driftsresultater er blevet så ringe, kan primært henføres til øget forbrug på hovedkonto 05, Social og Sundhedsvæsen", skriver revisorerne. Det er med andre ord stadig overforbruget i ældresektoren og tillige forhøjede udbetalinger til en del førtidspensionister, der tynger regnskabet, selv om man fortsat prøver at få det til at følge budgettet bare så nogenlunde. Det har man i år prøvet at sætte målrettet ind på, men ifølge Anny Winther er der endnu ikke kommet noget tal for, hvor godt indsatsen virker. Det ventes der først at komme til oktober, samme måned som budgettet vedtages, siger Anny Winther. Overforbruget ventes dog at være gået en del ned.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...