Løkken

Gældende regler skal overholdes

byrådsmedlem, Kettrupvej 121, 9480 Løkken } UDESERVERING:Som næstformand i teknisk udvalg kan jeg bekræfte, at det var et enigt udvalg, der stod bag beslutningen om at inddrage tilladelsen til udeservering for de tre udskænkningssteder i Blokhus. Der er regler for hvordan man gebærder sig i et civiliseret samfund. Var der ingen, kunne det jo hurtigt blive til det "vilde vesten" hvor alle gjorde hvad de fandt for godt. Disse steder der nu har fået inddraget deres tilladelser til udeservering har fået adskillige henstillinger og der er indgået aftaler om overholdelse af gældende regler. Disse aftaler er gentagne gange blevet brudt. På et eller andet tidspunkt bliver vi som udvalg nødt til at sige stop. Hvorvidt de nuværende regler er rimelige, bør alle i Blokhus sætte sig sammen og finde ud af. Dette kunne ske gennem Blokhus amba, som så kunne rette henvendelse til kommunen. Jeg er helt sikker på at der vil være politisk lydhørhed overfor en samlet henvendelse. Der kunne måske endda være mulighed for at differentiere mellem centrum og den øvrige by. Men bliv nu enige om at gældende regler skal overholdes af alle.