- Gældssanering bør være mere lempelig

Tusindvis af danskere vil i år opleve, at deres bolig går på tvangsauktion, og det vil være starten på et livslangt økonomisk åg for dem - men sådan behøver det ikke være.

Preben Bang Henriksen: Lempeligere mulighed for gældssanering.Arkivfoto: Jens Morten

Preben Bang Henriksen: Lempeligere mulighed for gældssanering.Arkivfoto: Jens Morten

AALBORG:Det mener advokat Preben Bang Henriksen, Aalborg. Han er også folketingskandidat for Venstre og har i et læserbrev her i avisen slået til lyd for langt mere lempelige muligheder for gældssanering, end der gælder i dag. - Jeg har ikke diskuteret emnet med partiet, men skulle jeg blive valgt, er det afgjort noget, som jeg vil tage op, fordi de nuværende regler ikke bare går ud over de mennesker, der bliver fanget i en gældsfælde, men som også rammer samfundet som helhed, fordi de ramte personer mister fremdriften og hverken kan etablere sig privat eller erhvervsmæssigt, påpeger Preben Bang Henriksen. Han har indgående kendskab til flere tilfælde, hvor folk, som han benævner som helt almindelige pæne mennesker, er blevet fanget i en situation, der vil betyde, at de for tid og evighed kommer til at bruge deres energi på at være skyldnere: - De kan ikke længere eje noget, de skal passe på med at spare op, de ryger i RKI, og de skal indrette sig med arveafkald over for deres forældre og med private låneordninger, og det er usundt både for dem selv og for samfundet, mener Preben Bang Henriksen. Ganske vist er det muligt at opnå gældssanering, men ifølge advokaten er vilkårene så strikse, at det for de fleste er umuligt at leve med dem: - Et ægtepar, der opnår gældssanering, skal i fem år klare sig for 8800 kroner om måneden, og det er altså ikke let, hvis man for eksempel har to børn. I stedet fristes mange, der er i økonomisk uføre, til at forsøge sig med det, som jeg kalder fikumdik, men det kræver så meget energi, at der ikke er kræfter til ret meget andet, og da slet ikke til iværksætteri eller lignende. Preben Bang Henriksen understreger, at han ikke er ude på, at det skal være lettere for spekulanter at opnå gældssanering: - I dag kan hverken Klaus Riskær eller folk, der har fiflet med skibsanparter, opnå gældssanering, og det skal det heller ikke være muligt fremover. Det kan skifteretten sagtens sikre med de vurderinger og kontroller, som også bruges i dag, og som effektivt hindrer misbrug. - Men det skal være lettere for almindelige mennesker, der eksempelvis uforvarende er kommet til at sidde med to boliger, at opnå gældssanering, og det skal ske på betingelser, som det er muligt at leve med, siger Preben Bang Henriksen.