Gærum

Gærum hædret ad to omgange

FREDERIKSHAVN:LandboNords kreds 2 har netop uddelt prisen for godt landmandskab 2005 til Anni og Erik Andersen, Gærum, som anerkendelse for et solidt landmandsarbejde. Erik Andersen var en af de første, der byggede sektionerede slagtesvinestalde med tanke for at grisene skulle have samme alder i samme sektion, og der er til stadighed indført ny teknologi – senest et biogasanlæg i samdrift med broderen Ole Andersen. På samme møde var der mere hæder til Gærum-området. Således gik Dyrlægernes Vandrepokal for godt landmandskab til Ellen og Niels Ole Fredborg Nielsen, Røntved, Frederikshavn. Røntved blev drevet med traditionel planteavl frem til 1999, og blev derefter omlagt til økologi. Det viser, at parret er omstillingsparat og klar til at tage udfordringer op, men intet er overladt til tilfældigheder. Planlægning og orden præger stedet. Beskedenhed, åbenhed og imødekommenhed præger prismodtagernes væremåde, og de har altid være gode ambassadører for landbrugserhvervet, hed det i motiveringen.