Gærum IF mangler medlem til bestyrelsen

GÆRUM:Det lykkedes ikke på generalforsamlingen i Gærum Idrætsforening at finde et medlem til at indgå i bestyrelsen for specielt at varetage jobbet som ansvarlig for fodbold-ungdom efter Kurt Birkbak Thomsen, der ikke ønskede genvalg. Foreningen har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, onsdag 14. marts, hvor man følgelig kun har ét emne på dagsorden: valg af eet bestyrelsesmedlem. - Drønirriterende, skuffende og ikke mindst møjtrælst, siger foreningens formand, Finn Hjortholm, med tydelig skuffende og tildels også sur betoning. - Vi synes ellers generelt, at vor forening er i god gænge, og derfor er det da også med synlig irritation, at vi nu skal til, måske igen som tidligere i vor forening, at døje med at få samlet en slagkraftig og velfungerende bestyrelse. Idrætsforeningen har nemlig tidligere og op til flere gange i klubbens efterhånden 40 år haft en del problemer med at få folk til at indgå i bestyrelsesarbejdet, og det har været og er også tildels fortsat “de gamle heste”, der trækker læsset i foreningen. Det har “de gamle heste” så heller ikke haft noget imod, men der skal altså engang imellem nye kræfter til, for at foreningen kan køre videre. - Det er klart, at når et medlem ønsker at udtræde af eksempelvis bestyrelsen, skulle det da kunne lade sig gøre at finde en afløser, fastslår Finn Hjortholm. - Når man lader sig vælge, skal det da også kunne lade sig gøre at komme ud igen,og ikke nødvendigvis eventuelt mod egen interesse og vilje være “tvunget til” at fortsætte i adskillige år. Med vor forenings størrelse skulle det da kunne lade sig gøre at finde et bestyrelsesmedlem -eksempelvis blandt forældrekredsen, siger formanden. På selve generalforsamlingen var der ikke mange fremmødte at pege på, idet der kun mødte syv medlemmer, og det var de trofaste, som formanden udtrykte det,foruden bestyrelsens seks medlemme. - Det synes jeg også på sin vis er skuffende, siger Finn Hjortholm. Formanden lagde i sin foreningsberetning ellers ikke skjul på, at man i bestyrelsen var endog meget tilfredse med opbakningen generelt til Gærum IF, hvilket ikke mindst giver sig udslag i utrolig fin opbakning og hjælp til gennemførelse af foreningens events. Det er efterhånden blevet en del ikke mindst i form af samarbejdet med Kvissel IF og FC Outlaws Floorball i Sportens Venner Frederikshavn. Foreningen kom ud af året med et underskud på 143.000 kroner, og det skyldes hovedsagelig klubbens beslutning om en stor renovering af klubhuset både indvendig med nyrenoverede toiletter med mere og udvendligt med ny flisebelægning rundt om klubhuset samt ekstraarbejder ved flytning og udskiftning af gamle og tærede vandrør med mere.