Natur

Gærum lokalhistorikerepå forårstur

GÆRUM:Gærum lokalhistoriske Forening inviterer mandag 30. maj alle interesserede på en natur- og nostalgitur til gården Ø. Skoven ved Glimsholt. Afgang bliver fra Gærum Skole kl. 19.00 med mulighed for samkørsel. Niels Regnar Sørensen tager imod, og vil med ægte vendsysselsk lune guide rundt i den skønne natur på sine enge, forbi fem kunstige søer, hvori otte stødhæverter får vandet til at springe op til 12 meter. Der loves masser af fugle og nok Europas største stærekasse. Fornuftigt fodtøj anbefales. Efter turen nydes den medbragte aftenkaffe - udendørs, såfremt vejret tillader det, men ellers har Niels Regnar Sørensen lovet at skaffe husly.