Lokalpolitik

Gæstevist på sønderjysk biogasanlæg

Teknisk forvaltning og udvalgsmedlemmer på orienteringsbesøg

NØRAGER:En delegation bestående af fire af de fem medlemmer af teknik- og miljøudvalget, borgmester Poul Larsen og nøglepersoner i forvaltningen har været på en dagsudflugt rundt til tre biogasanlæg i Vest- og Sønderjylland. Ad motorvejen gik turen til Lintrup ved Rødding, hvor der i begyndelsen af 90’erne blev etableret et biogasanlæg med en kapacitet, der svarer meget til den planlagte i Nørager Kommune. - Her gav driftslederen os en utrolig god information om processen ved biogas samtidigt med, at vi blev vist rundt på det store anlæg, fortæller Søren Munk (V) udvalgsformand. Modsat det planlagte projekt i Nørager Kommune har biogasanlægget i Lintrup ikke længere separationsudstyr som en del af anlægget. - Det betyder, at de omkring 150.000 tons gylle bliver hentet hos de enkelte landmænd i store tankbiler. Omladningen til tankanlægget foregår i en lukket hal for at undgå lugtgener. Samme proces sker, når den afgassede gylle suppleret med 40-50.000 tons anden biomasse fra blandt andet slagterier skal retur til landmændende, påpeger udvalgsformanden. I lighed med flere af turdeltagerne var han overrasket over, hvor lidt biogasanlægget i den sønderjyske landsby egentligt lugtede. To mindre biogasanlæg På turen hjem gik vejen omkring Vestjylland, hvor der blev tid til et kort besøg på et mindre biogasanlæg i tilknytning til fjernvarmeanlægget i Blåhøj samt et kort stop ved et tilsvarende i Filskov ved Grindsted. - Jeg synes, at vi med udflugten har fået et utroligt godt overblik over, hvad et biogansanlæg indeholder af udstyr og hvordan det fungerer rent praktisk, understreger Søren Munk og tilføjer: - Men det var jo netop formålet med den fælles udflugt. Nemlig at blive klædt på til at kunne forklare interesserede borgere om, hvad det planlagte biogasanlæg her i Nørager Kommune er, nemlig en moderne industrivirksomhed. Hvor biogasanlægget i Nørager Kommune helt præcist skal ligge, skal teknik- og miljøudvalget drøfte på et møde mandag efter forslag fra selskabet bag projektet, Nørager Bio & Miljøanlæg A.m.b.a.