- Gaffa bruger mafiametoder

Skråen og By-Info holder forsat fast i principperne, selvom Gaffa ifølge dem, prøver at få monopol på plakatopsætning i Aalborg

AALBORG:- Enten sætter vi jeres plakater op, eller også klistrer vi jeres plakater over. Så kontakt var udmeldingen fra Gaffa til Skråen, ifølge Jørgen Nissen, leder af Skråen, som kalder Gaffas tilbud for ren afpresning. Så trods det at Studenterhuset har forsøgt at gyde olie på vandene raser plakatkrigen stadig mellem musikmagasinet Gaffa og de andre plakatopsættere i byen: By-Info, Skråen med flere. - Det kan da ikke være meningen, at Gaffa skal tage monopol på de plakatsøjler, som kommunen har sat op efter, at vi selv var med til at kæmpe for at få dem. Vi er trætte af det, og mener helt klart, at Gaffa misbruger søjlerne. De blev sat op, så der kunne sættes plakater op for arrangementer i Aalborg. Det kan være et boksestævne, en kirkekoncert, et politiske møde eller meget andet. Men plakater, der reklamerer for en eller anden ny cd eller kogebog, det falder efter min mening ikke ind under noget, der sker i Aalborg, siger Jørgen Nissen. Han er overbevist om, at Gaffa prøver at få monopol på plakatopsætningen i Aalborg, som de også har i andre byer. I Århus rasede en lignede plakatkrig, ifølge Jørgen Nissen også, men der vandt Gaffa til sidst. - Nu prøver de så her i Aalborg, og vi skal altså betale en slags beskyttelsepenge til Gaffa, på den måde, at hvis ikke vi betaler dem for at hænge vores plakater op, så klistre de vores plakater over, siger en irriteret Jørgen Nissen. Skråen har ikke givet efter for Gaffas pres, men i stedet indgået en aftale med By-Info, som hele tiden har folk på gaden til at sætte plakater op, der så klistres over af Gaffas plakater og omvendt. - Gaffa tjener gode penge på at sætte plakater op for pladeselskaberne, og derfor vil de gerne værne om deres forretning. Hvis de kan få monopol kan de tjene flere penge, for så skal de ikke klistre nye plakater op for det samme hele tiden, men kan få de samme penge fra pladeselskaberne uden at sætte så mange plakater op, siger Jørgen Nissen. Kommunen ud af busken Han foreslår, at kommunen kommer ud af busken og melder reglerne for plakatsøjlerne klart ud. - Jeg synes, at alle i byen skal være fredet, hvis de sætter plakater op, der reklamerer for arrangementer i byen - "Det sker i byen", som der står på søjlerne. Det er også fint, at Gaffa sætter plakater op for Studenterhuset, det har jeg intet imod. Men søjlerne er ikke beregnet til syv store plakater for nye cd'er, siger Jørgen Nissen. Ifølge Skråens leder har Aalborg Kommune truet med at fjerne plakatsøjlerne, hvis ikke plakatkrigerne kunne slutte fred. - Men det er jo heller ikke nogen løsning. Vi fjerner jo heller ikke togene, hvis ikke folk holder op med at male graffiti på dem. Vil kommunen foretrække, at vi andre giver op og lader Gaffa overtage søjlerne. Så skulle man da hellere sige, at søjlerne kommer ud i licitation, og så er der nogen der får brugsretten til dem - det ville næsten være mere fair, siger Jørgen Nissen, der understreger, at byens kulturliv i årevis har kunnet respektere hinandens plakater. - Så er det da latterligt, at Gaffa nu vil presse os til at betale for at lade vores plakater sidde. Det kan da ikke være meningen. By-Info ønsker forbud Anders Wested, indehaver af By-Info, beskyldte i november her i NORDJYSKE Gaffa for at føre en beskidt kamp om pladsen på de kommunale plakatsøjler. Dengang fortalte han, at Gaffa i løbet af en måned klistrede By-Infos plakater over ikke mindre end 28 gange. Wested indrømmede, at By-Infos plakatopsættere også klistrede Gaffas plakater over, men han mente, at By-Info optrådte mere fair, ved altid at skåne en enkelt af Studenterhuset plakater for arrangementer, der endnu ikke var afholdt. Siden kom Studenterhusets forretningsfører Lars Hellerup på banen og fortalte, at de havde fortalte Gaffa, at Studenterhuset ikke synes, at det var i orden at: "Gaffa bemægtiger sig samtlige plakatsøjler og bruger 2/3 af pladsen til kommercielle plakater, når der er lokale arrangører, der kan bruge pladsen. Disse holdninger har vi viderebragt til Gaffa som værende Studenterhusets grundlag for et samarbejde. Gaffa har taget det til efterretning og reducerede i sidste uge (i uge 48 red.) antallet af komercielle plakater på søjlerne". - Det hjalp også i perioden før jul, men nu er vi tilbage, hvor vi slap, siger Anders Wested, By-Info. - Gaffa klistrer godt nok ikke vores plakater fra By-Info over i samme grad, men alle andre f.eks. Skråens eller Aalborghallens plakater bliver trynet. Gaffa prøver at tvinge en ny stil igennem, hvor de vil dele søjlerne mellem dem og så By-Info, siger Anders Wested, som ikke vil være med i det "komplot". - Det er en principsag. De søjler er beregnet til reklame for arrangementer i byen - ikke for nye cd-udgivelser. Det burde jo ikke være noget problem, men der er økonomiske interesser bag fra Gaffas side, de vil tjene flest mulig penge, siger Anders Wested, som ligesom Jørgen Nissen opfordrer til, at kommunen kommer på banen med en klar udmelding. - Westeds By-Info tjener flere penge mens krigen raser, fordi de også sætter plakater op for andre mod betaling, men Wested ser gerne krigen afsluttet hurtigst muligt. - Det handler slet ikke om penge for mig, men om principper, siger Anders Wested.