GALATHEA 3: FORSKERNE I GANG

LÆSØ: Al­le­re­de tid­ligt lør­dag, mens det end­nu var mørkt, gik for­sker­ne på Ga­la­thea 3-eks­pe­di­tio­nen i gang med ar­bej­det på in­spek­tions­ski­bet ”Væd­de­ren”. Mel­lem Læsø og Sve­ri­ge blev den før­ste af tu­rens man­ge prø­ve­op­tag­nin­ger fra ha­vet sat i gang. Ap­pa­ra­tur, der hen­ter vand­prø­ver i for­skel­li­ge dyb­der, blev sat i det mør­ke hav, og ar­bej­det kun­ne be­gyn­de. For­sker­ne får en lil­le pau­se, når ski­bet på sin rute skal i dok i Stav­an­ger for at få fo­re­ta­get en re­pa­ra­tion, in­den den his­to­ris­ke dan­ske eks­pe­di­tion for al­vor ind­le­des. Foto: Scan­pix

LÆSØ: Al­le­re­de tid­ligt lør­dag, mens det end­nu var mørkt, gik for­sker­ne på Ga­la­thea 3-eks­pe­di­tio­nen i gang med ar­bej­det på in­spek­tions­ski­bet ”Væd­de­ren”. Mel­lem Læsø og Sve­ri­ge blev den før­ste af tu­rens man­ge prø­ve­op­tag­nin­ger fra ha­vet sat i gang. Ap­pa­ra­tur, der hen­ter vand­prø­ver i for­skel­li­ge dyb­der, blev sat i det mør­ke hav, og ar­bej­det kun­ne be­gyn­de. For­sker­ne får en lil­le pau­se, når ski­bet på sin rute skal i dok i Stav­an­ger for at få fo­re­ta­get en re­pa­ra­tion, in­den den his­to­ris­ke dan­ske eks­pe­di­tion for al­vor ind­le­des. Foto: Scan­pix