Galathea II sejlede også gennem et hav af problemer

Først gik spilakslen, derefter stævnrørene og til sidst dieselgeneratoren

FREDERIKSHAVN:For Erik Brinch Christensen var det som et dejá vu at se ”Vædderen” ligge på reden ud for Frederikshavn i denne uge og høre meldingerne i radio og tv. Problemer med skruen betød, at skibet kun lige nåede at forlade havnen, inden motoren måtte stoppes. Galathea II ekspeditionen, som han deltog i for 56 år siden, var nemlig også plaget af uheld og forsinkelser. - Vi sejlede på prøvetur i september 1950, beretter han. - Et af formålene med Galathea II var at undersøge livet på store vanddybder i Stillehavet, og derfor havde vi garn og trawl til dybhavsfiskeri. Vi havde 12,5 kilometer lang wire, som vi skulle lægge ud på prøvesejladsen. Men det blev dårligt vejr. Folkene var søsyge og vandet skyllede ind på banjerne under sejladsen op gennem Kattegat. Vejret var så slemt, at vi ikke som planlagt kunne sejle til Nordatlanten og lægge wiren ud. I stedet sejlede vi ind Sognefjorden og gennemførte udlægningen der. - Det gik fint nok med at få wiren ud. Men da vi skulle have den ind igen, knækkede en aksel i wirespillet. Vi kunne ikke få wiren ind. Det gik ikke at kappe den. Den kilometerlange wire var specialfremstillet til formålet - 10 mm i den ene ende og 25 mm i den anden - og det ville betyde forsinkelse, hvis vi skulle have lavet en ny. Det lykkedes til sidst at få den hevet ind med ankerspillet, men det tog et døgns tid. Bagefter sejlede Galathea II til Bergen. - Vi fik leveret en ny aksel, samlede spillet og begyndte hjemturen. Så begyndte nye problemer. - Stævnrørene - det er der skrueakslerne går ud gennem skibet - nærmeste smed pakninger ud, fortæller Erik Brinch Christensen. Galathea II var egentlig en engelsk fregat, HMS Leiht, der havde gjort tjeneste i Stillehavet for New Zealand under 2. verdenskrig. Efter krigen skulle den ophugges, men blev i stedet købt og ombygget af en græsk reder, efter kanonerne var fjernet, Undersøgelser afslørede, at wirespillet, der havde erstattet en kanon på agterdækket, var for tungt. - De, der havde indrettet skibet til ekspeditionen, havde ikke gjort forarbejdet med regnestokken godt nok, siger Erik Brinch Christensen. Det tunge spil pressede så hårdt på agterenden, at det påvirkede resten af skroget i en grad, så skrueakslerne kom til at slide ujævnt på lejerne i stævnrørene. Med voldsom varmeudvikling til følge. Galathea II måtte en tur på Orlogsværftet på Holmen for at få spillet rettet op og stævnrørene repareret. I stedet for afsejling i begyndelsen af oktober blev midt på måneden,før Galathea II endelig afsejlede fra København. Forhindringerne var ikke ovre med det. - Skibet var udstyret med dampturbiner, men i havn kom strømproduktionen fra en dieselgenerator, - Da vi kom til Plymouth i England viste det sig, at dieselgeneratoren var i så dårlig forfatning, at den måtte skiftes ud. Det kunne gøres ved at skære hul i skibssiden. En ny forsinkelse fulgte, før Galathea II kunne fortsætte. - Så fortvivl ikke derude på Vædderen, siger Erik Brinch Christensen. - En dårlig generalprøve giver en god premiere.