EMNER

Galimatias hos S

BANKDIREKTØRLØN:Helle Thorning Schmidt har (14.1.) fremlagt et forslag om et lønloft for bankdirektørerne på 2,5 mio. kr. Det fremgår utvetydigt af S' og formandens forslag, at dette bunder i en utilfredshed med bankernes grådighed. En politisk-taktisk genialitet, men – hvis danskerne fortsætterm opbakningen til det – endnu et skridt mod et ringere samfund. H.T.S.' forslag bunder i sit udgangspunkt i en socialistisk, naiv forestilling om, at bankerne er til for folkets skyld, og at folket igennem staten skal have stillet en sikkerhed for, hvad der sker med deres penge. Man kan give H.T.S. ret så langt som, at det er borgernes penge, der investeres i bankerne. Dog skal man holde sig for øje, at bankerne ikke er statsligt ejede institutioner, men private virksomheder, der arbejder for profit. De penge, man sætter i en bank, er jo grundlag for virksomhedens yderligere investering. I princippet overlader man ved at have penge i en bank, sine penge til den pågældende bank, og i lighed med en hvilken som helst anden privat virksomhed, tilkommer det banken at bruge indtjeningen af sine investeringer på det, de vil. De laver en afvejning af, hvad det kræver at holde på den dygtige leder og direktør i forhold til andre medarbejdere samt investeringer. Det er en vurdering – en vurdering, som staten aldrig må få del i. Grunden til at visse undersøgelser viser, at mange danskere støttet op om dette forslag, er uvidenhed eller i bedste fald en sympatisk medlidenhed med egne penge i den enkelte bank. ”Det er også for groft; her går jeg med mine 300.000 om året!”, kunne man forestille sig, at de tænkte, imens de selvhævdende satte sit holdepunkt ved, at en bankdirektørs løn skal være statsligt reguleret. Men det skal den ikke. I stedet for at tilnærme os et samfund, hvor alt skal være reguleret fra statsligt hold, bør vi henholde os yderligere til vores grundlovssikrede frihedsrettigheder. Såvel borgere som virksomheder skal gøre dette for at forhindre, at politikerne får for mange regulerende muligheder. En gennemførsel af H.T.S.' forslag ville være et kæmpestort tilbageskridt for det danske samfund.