Gamle får flotte boliger

For flotte og for dyre plejeboliger, mener politiker

FREDERIKSHAVN:Der blev givet grønt lys til 165 nye plejeboliger til næsten lige så mange millioner kroner på byrådsmødet mandag. 145 nye plejeboliger indrettes ved ombygning og sammenlægning af eksisterende kommunale boliger. Resten er nybyggeri. Kommunen overlader ombygningen til boligforeninger, og derfor blev der også godkendt salg af et helt plejehjem og ældreboligejendomme til millioner på byrådsmødet. Salgene er led i kommunens store plejeboligkabale, der skal resultere i højere boligstandard for ældre med behov for pleje. De kommunale etageejendomme på Ingeborgvej/Kalkværksvej, i alt 118 lejligheder, blev solgt til Boligforeningen Vesterport for 34 mio. kr. Boligforeningen skal forestå ombygning af blokkene til 105 moderne plejeboliger til en samlet pris på 104 mio. kr. Gigtplejehjemmet på Caspervej blev solgt til Boligselskabet NordBo for 10 mio. kr. Her skal der indrettes 40 almene plejeboliger i stedet for de nuværende 52 boliger. Et areal umiddelbart øst for Gigtplejehjemmet, hvor der skal bygges 20 nye plejeboliger, blev solgt til samme boligselskab for 990.000 kr. Området er forurenet med kulbrinter og bly, og oprensningen skal betales af kommunen. Jens Hedegaard Kristensen (CD) hæftede sig ved, at plejeboligerne får hæve/sænkeborde i køkkener, lift med mere og han var betænkelig:- Jeg har ikke noget mod, at de ældre får gode boliger. Men der bør være en balance mellem de ressourcer, vi lægger på forskellige områder. Han oplyste, at de sociale udgifter i kommunen på ti år er steget med 58 procent, vejudgifterne med et rundt 0. - Det er forkert at forkæle vor gamle i den grad, sagde Jens Hedegaard og stemte imod plejeboligprojekterne. En af de "forkælede", Knud Wilson (DF), replicerede: - De ældre i Danmark bliver ikke forkælet. Danske pensionister er de højest beskattede i hele EU.