Lokalpolitik

Gamle færger sejler videre

Læsøs nuværende færger er fuldt funktionsdygtige, så Indenrigsministeriet vil ikke bruge af færgepuljen til Læsø

Margrete Læsø på 12 år ved siden af den alderstegne Ane Læsø på 30 år. Arkivfoto

Margrete Læsø på 12 år ved siden af den alderstegne Ane Læsø på 30 år. Arkivfoto

LÆSØ:Indenrigs- og Socialministeriets fordeling af 210 millioner til nye færger i mindre øsamfund har udløst forundring og stor skuffelse på Læsø. Mens Nekselø, Agersø, Avernakø/Lyø, Ærø, Strynø, Venø og Fur fik flere penge, end de havde søgt om, kom Læsø til at stå tomhændet tilbage. - Man skal åbenbart lade færgerne forfalde. Så kan man få 75 procent af prisen for en ny færge. Det er forbavsende, at man kan søge på et grundlag og få tildelt midler på et andet, lyder borgmester Olav Juuls kommentar. I ministeriets begrundelse for at give Læsø afslag på ansøgningen om 70 millioner kroner hed det, at øen har to færger, som er fuld funktionsdygtige. Borgmester uforstående Læsøs borgmester er helt uforstående over for ministeriets holdning, der blev offentliggjort dagen efter hans og kommunaldirektør Søren Abildtrups besøg hos indenrigs - og socialminister Karen Ellemann. Olav Juul forstår ikke, hvordan ministeriet kan vurdere, at der ikke er behov for en ny færge på Læsø. Han har bemærket Karen Ellemanns udtalelse i forbindelse med fordeling af midlerne. Her vurderer indenrigs- og socialministeren, at muligheden for at investere i en ny færge er et ekstremt vigtigt løft til den lokale infrastruktur i danske øsamfund: - Jeg er glad for, at vi med færgepuljen har kunnet sikre nye færger til en række mindre danske øer. En færge er livsnerven for de små øsamfund, og nye færger kan være med til at styrke dem og gøre det mere attraktivt at bo, arbejde og drive erhverv på de danske småøer, siger ministeren. - Begrundelsen for afslaget - at vi har to funktionsdygtige færger - må være udarbejdet af landkrabber. Vi har ingen planer om at sejle de rejsende ud på havet med ikke-funktionsdygtige skibe. Derfor er vores mulighed for at få Læsøs naturlige del af puljen tilsyneladende ikke stor, erkender Olav Juul. Læsø Kommunes skuffelse skal samtidig ses i lyset af, at tilskuddet til nye færger er en engangs begivenhed. Opbakning fra Folketinget Folketingsmedlemmerne Birgitte Josefsen (V) og Rasmus Prehn (S) vil nu gøre en indsats i Folketingets Kommunaludvalg, for at Læsø får del i statens resterende færgepulje på 30 millioner kroner, som endnu ikke er fordelt. - Færgeforbindelsen er Læsøs eneste livline til fastlandet og afgørende for, at der kan ske bosætning og opretholdes erhverv på øen, siger Birgitte Josefsen. Hun påpeger målet med puljen, nemlig at staten skulle give tilskud på 50 procent til færgeudskiftninger, men uddelingen viser, at der konkret ydes et udskiftningstilskud på 75 procent til de begunstigede øer. - De, der har ladet stå til, er blevet belønnet med midler til udskiftning af udslidte færger. Nu må tiden være til at hjælpe Læsø på vej, så der i fremtiden kan sikres en mere rationel færgedrift med kortere sejltid og en færge, der bruger mindre brændstof og stor nok til at sikre det nødvendige behov, tilføjer Birgitte Josefsen. Hun har forventning om, at Venstres folketingsgruppe vil bakke op om, at der sættes yderligere fokus på at forbedre færgedriften til og fra Læsø. - Indenrigsministeriet må være helt klar over, at Færgeselskabet Læsø har en negativ egenkapital. Derfor må man forvente, at hjertet og fornuften råder i forhold til den næste udlodning, så alle øsamfund sikres optimale forhold, siger Birgitte Josefsen.