Lokalpolitik

Gamle gårde forsvinder én efter én

Maigården på salgslisten

FREDERIKSHAVN:Endnu en af de gamle bondegårde i Frederikshavn Vest står for fald. For to måneder blev Munkgården ved Flade Engvej revet ned af kommunen. Nu har plan- og miljøudvalget besluttet at udbyde Maigården - Maigårdsvej 11 - til salg. Ejendommens stuehus har i mange år været benyttet til øvelokale for flere orkestre. Kulturhuschef Jesper Jul oplyser, at fire-fem orkestre benytter ejendommen. Han kan ikke anvise dem andre lokaler. - Vore lokaler i Det musiske Hus er indrettet til undervisning. De er ikke velegnede for orkestrene. Desuden ønsker musikerne et sted, hvor de kan opbevare deres instrumenter. Maigårdsvej 11 er udlagt til offentlige formål så som idræt, legeplads og institutioner, men plan- og miljøudvalget har besluttet at udbyde den til salg til erhvervsformål. Det vil formentlig indebære, at bygningerne på den 3360 kvadratmeter store grund bliver rivet ned. Maigården indgår i lighed med Munkgården i en gårdbebyggelse, som forfatterne til Frederikshavn Kommuneatlas har udpeget som værdifulde rester af Flades gamle gårdbebyggelse. Som oaser i en ørken "Rigtigt behandlet kunne der i samspillet med den bevaringsværdige Sognefogedgård skabes oaser af høj arkitektonisk kvalitet i forstaden". Sådan skriver Kommuneatlassets forfattere. I stedet bliver nogle af de sidste rester af landsbyen ved den gamle landevej til Hjørring eroderet væk af byens fremrykning. Det handler om penge Byrådet vil hellere se penge rulle i kassen en oaser i erhvervsområdet Formanden for plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S) oplyser, at salget af Maigårdsvej 11 er besluttet i form af en bemærkning til budgettet for 2005. Donbækvej 26 Også ved Donbækvej har plan- og miljøudvalget givet grønt lys til at fjerne et bevaringsværdigt stuehus ved en gård. Udvalget har givet ejeren af Donbækvej 26 tilladelse til at nedrive stuehuset og opføre et nyt på 400 kvadratmeter. Ejendommen er medtaget i Kommuneatlasset som det ene af blot to gårdanlæg idet gamle Flade Sogn med høj bevaringsværdi. Den er i amtets regionplan udpeget som et kulturmiljø med høj bevaringsværdi. Kulturmiljørådet for Nordjyllands Amt har anbefalet at afslå ejerens ansøgning om nedrivning. Anders Gram Mikkelsen siger, at udvalget har vægtet højt, at det nye stuehus er tilpasset stedets kulturhistoriske miljø og at gårdrummet mellem ejendommens bygninger bliver bevaret. Bruno Müller (S) ønskede et nyt projekt, som stemmer bedre overens med det nuværende stuehus.