Lokalpolitik

Gamle gade-lamper fjernes

JERSLEV-HALLUND: Politikerne i teknisk udvalg er enige om, at nedlægge fem gadelamper på henholdsvis Røgelhedevej ved Hallund og på Sdr. Ringgade i Jerslev. Brønderslev og Oplands Elforsyning oplyser, at den sidste vinterstorm har forårsaget ødelæggelser på fem gamle gadelamper på træmaster, der står placeret udenfor byzonen i Jerslev og i Hallund. På driftsbudgettet 2005 er der afsat 30.000 kroner til mindre forbedringer. Og såfremt de fem knækkede master skal udskiftes, bruges hele budgettet. Kommunen har tidligere nedlagt enkelte gamle udtjente gadelamper på træmaster placeret udenfor byzone. For eksempel er der fjernet master på Anemonevej og Sterupvej ved Sterup. I 1998 behandlede Byrådet et forslag fra teknik- og miljøudvalget om driftsbesparelser på gadebelysningen. Forslaget gik på at reducere i antallet af lamper på Hjørringvej samt nedlæggelse af 212 stk. "overskydende" lamper placeret udenfor byzone. Byrådet besluttede dengang, at der ikke var stemning for at sænke serviceniveauet. bi