EMNER

"Gamle" givere gav igen

De sidste millioner til Musikkens Hus kom fra fonde, der allerede havde haft pungen fremme

AALBORG:Det er fonde og legater, der har været mest rundhåndede, når det gjaldt om at give til Musikkens Hus. De har givet 66,5 procent af de 53,6 millioner kr., som blev resultatet af en indsamling af "private" penge, som nu er slut, i hvert fald angår den opsøgende del. I menneskepenge er der tale om 35,6 millioner kr. På andenpladsen kommer 142 erhvervsvirksomheder, som har ydet 10,4 millioner. Kulturministeriet har via sin provinspulje givet en særbevilling på 2,5 millioner kr. - næsten det samme som er kommet ind fra foreninger, institutioner og private. Initiativer som en koncert, et lotteri, en kunstauktion og renter gav samlet 1,6 millioner kr. Og så er der 17 kommuner uden for Aalborg, der i alt bidrager med lige godt 900.000 kr. Målet, 50 millioner kr., som altså endda blev til over 53 millioner, blev nået, da en række fonde, der havde givet tidligere, gave igen. Det er - med det beløb, de så har givet i alt i parentes: Ole Kirk's Fond (Lego) 125.000 (625.000), JL-Fondet 200.000 (450.000), Ejendomsmæglernes Fond 250.000 (500.000), Otto Mønsteds Fond 250.000 (750.000), Nykredits Fond 250.000 (1.250.000), Tuborg Fondet 500.000 (1.500.000), Nordea Danmark Fondet 500.000 (2.500.000), Augustinus Fonden 1.000.000 (3.000.000), Det Obelske Familiefond 2.500.000 (7.500.000) og Spar Nord Fonden 2.500.000 (7.500.000). Hovedtallene for finansieringen af Musikkens Hus er: Private midler: 53.500.000 kr. Fonden RealDania: 55 millioner kr. - øremærkede til højnelsen af den bygningmæssige kvalitet. Nordjyllands Amt: 60 millioner kr. Aalborg Kommune: 60 millioner kr. Statens Forsknings og Uddannelsesbygninger: 250 millioner kr. Der er en oversigt over samtlige bidragydere på hjemmesiden www.musikkenshus.dk.