Gamle læger et problem for fjordkommunen

Gennemsnitsalderen stiger, og i dag er ni praktiserende læger i Mariagerfjord kommune over 60 år

Unge læger køber ikke en enkeltmands-praksis ude på landet, når den gamle læge har lyst til at holde op og gå på pension. Men hvordan får man lavet en struktur, hvor der overalt i en kommune gives et godt og kvalificeret lægetilbud? Det har et udvalg bestående af praktiserende læger i Nordjylland, folk fra sygehus- og sundhedsområdet i regionen og repræsentanter fra kommunerne tygget på og har præsenteret en praksisplan, som nu sendes til høring i kommunerne. I Mariagerfjord er der i øjeblikket 26 praktiserende læger, hvoraf de 13 arbejder alene i egen praksis. Resten er tilknyttet fire lægehuse. Gennemsnitsalderen er 54 år, og de ni af lægerne er over 60 år. - Hvis den udvikling fortsætter, risikerer vi, at der er dele af kommunen, der ikke kan blive dækket af en læge, fordi ingen vil overtage en enmandsbetjent praksis, siger formand for udvalget for sundhed og omsort, Poul Bergmann. Mariagerfjord Byråd skal drøfte lægesituationen på sit næste møde 22. marts.