GAMLE LØGSTØR

Løgstør 14. september 2002 08:00

For 50 år siden 16. september Festlig indvielse af skyttehus Løgstør skytteforening indviede ved en lille højtidelighed søndag morgen sit nye skyttehus ved kanalen i Løgstør. Skytteforeningens formand, mekaniker Aarestrup bød til indledning de mange skytter, kaptajn Bahnson, æresmedlemmer og Løgstørs udvalg for lystanlæggene samt borgmester Nielsen hjertelig velkommen. Formanden gav en redegørelse for foreningens arbejde siden krigen og omtalte indgående de overvejelser, der var gået forud for det nye skydehus" rejsning. Indvielsestalen blev holdt af kaptajn Bahnson, der indledte med at erklære sporten i almindelighed og skyttesagen i særdeleshed sin store kærlighed. Han betegnede skydesporten som en rask og sund sport, der kalder på det gode kammeratskab samtidig med at skytternes færdighed, i en given situation kan være af uvurderlig nytte for vort fædreland. Om sin tilknytning til Løgstør udtalte kaptajnen, at hans fars og bedstefars hjem var i Hjarbæk, hvorfra hans interesse for Limfjorden stammer. Første gang han gæstede Løgstør var i 1892 som student under en fodtur, og senere blev han ved en søsters tilflytning til byen yderligere knyttet hertil. Han kom til at sætte pris på den lille Limfjordsby og fik interesse for dens borgere og foreninger. Til slut ønskede han Løgstør skytteforening og dens dygtige formand tillykke med det nye hus, der vel ikke er noget palads, men ypperligt til sit formål, og udtalte håbet om, at foreningen måtte gå en lykkelig fremtid i møde til glæde for medlemmerne og til gavn for skyttesagen og til ære for byen og fædrelandet. Kaptajnen opfordrede derpå foreningens ældste skytte, æresmedlem, gdr. P. Stenvang, Næsby, om at affyre det første skud, der til forsamlingens udelte begejstring, blev placeret lige i skivens plet, et fremragende skud af en mere end 80 år gammel skytte. Ved et glas vin og kransekage tog kaptajn Bahnson på ny ordet og overrakte formanden en check med et smukt beløb til hjælp til bestridelse af udgifterne ved det nye hus` rejsning Formanden takkede for kaptajnens smukke gestus og udtalte ønsket om alt godt for ham og hans hustru. Han motiverede et leve for kaptajnen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...