Boligøkonomi

Gamle Ole er tavs i Kaas Forsamlingshus

Huslejestigning kombineret med færre bankospillere har givet uenighed

KAAS:For første gang i mindst 40 år har der ikke lydt et eneste banko i Kaas Forsamlingshus i denne uge. De tre foreninger, JIF¿s Forældreforening, Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Pandrup-Kaas og Moseby Boldklub, der plejer at arrangere spil mandag, tirsdag og torsdag, har meldt fra. - Det skete kollektivt, oplyser forsamlingshusets kasserer, Berthel Holland Sørensen. Det er angiveligt en strid om forhøjet husleje kombineret med ringere deltagelse i spillene, efter at der blev indført rygeforbud 15. august, som er årsag til, at Gamle Ole og de andre tal ligger stille. Samme husleje i ni år Ifølge formanden for Kaas Forsamlingshus Ole Jensen er huslejen for foreninger lige steget med 200 kr. pr. aften. Fra 900 kr. til 1100 kr. - Men foreningerne har haft den samme husleje i ni år og i seks-syv år har vi tæret på egenkapitalen for at få det hele til at hænge sammen, fordi prisen på lys og varme er steget, siger forsamlingshusformanden. Formanden for Arbejdernes Radio- og Fjernsynsklub Pandrup-Kaas, Erik Olsen, forklarer, at rygeforbuddet har kostet 15-20 spillere hver uge, så indtægterne er faldet. Der plejer at komme 130-140 spillere. Samtidig er huslejen så steget. - Vi skal have møde mandag om, hvad vi skal gøre. Bankospillet er hovedleverandøren af indtægter. I de 40 år, jeg har været i foreningen, har der været mange mennesker hver gang. Jeg har været der hver eneste tirsdag, fortæller han. Også socialt element Også forsamlingshusets bestyrelse er samlet. Det foregik i aftes med afslutning efter avisens deadline. Men forud for bestyrelsesmødet sagde formanden, Ole Jensen: - Naturligvis betyder de manglende bankospil tab af indtægt, men forsamlingshusets økonomi er ikke truet. Det er stadig solvent og så eftertragtet til private selskaber, at der først er plads til januar. Der er plads til 150. Vi har også hævet lejen fra private fra 1700 kr. til 1900 kr., men det er der ingen, der har sagt et ord til. Det, der ligger os meget på sinde, er alle de mennesker, der går til andespil, fordi det også indebærer socialt samvær, og vi vil gøre alt for at finde en løsning, siger forsamlingshusets formand.