EMNER

Gamle olietanke skal op

31. marts er sidste frist - overraskende få villaejere har reageret

OP MED kalorius. Er olietanken i jorden mere end 30 år, eller er der ikke papir på alderen, skal der inden 31. marts være aftalt fjernelse.Arkivfoto: Erik Sahl

OP MED kalorius. Er olietanken i jorden mere end 30 år, eller er der ikke papir på alderen, skal der inden 31. marts være aftalt fjernelse.Arkivfoto: Erik Sahl

NORDJYLLAND:15.000 gamle olietanke gemmer sig under sne og græstørv i danske villahaver. Nu går den ikke længere. Når sneen er væk, kan husejerne beholde skovlen i hånden og fortsætte med at grave. 31. marts er nemlig sidste frist for at fjerne de tikkende miljøbomber. Alle tanke, der er mere end 30 år, eller hvis alder er ukendt, skal op. Men hos olieselskabet Q8 studser man over, hvor få kunder der har henvendt sig for at få deres tank skiftet. Selskabet har ikke nogen præcis forklaring. - Nogle husejere er ikke opmærksomme på tidsfristen. Andre ved måske ikke, hvor gammel deres olietank er. Og så er der selvfølgelig altid den procentdel, som tager chancen og udskyder beslutningen, siger produktchef Sten Mørck fra Q8. Men det er dumt at vente. Er den gamle nedgravede olietank ikke blevet lukket inden udgangen af marts eller en ny tank bestilt hos olieselskabet eller en anden autoriseret leverandør, risikerer husejeren at få en solid bøde fra kommunen. Eller endnu værre: Forsikringen dækker ikke længere, hvis der lækker fyringsolie ud i omgivelserne. Det kan blive rigtig dyrt. Den lange vinter har selvsagt hindret opgravning, men ifølge Q8 er det nok, at have en skriftlig aftale om fjernelsen inden 31. marts. Tidsfristen følger af skærpede regler indført for få år siden. Sidste år udløb fristen for at udskifte gamle underjordiske tanke, typisk i kældre. Ifølge Sten Mørck kan man se tankens alder på en olietankattest, som alle nyere tanke leveres med. Man kan også finde aldersangivelsen på tankens mærkningsskilt (nede i jorden!) eller på et lille skilt ved olietankens studs. Og er alt gået rigtigt til i sin tid, skal kommunens tekniske forvaltning gerne ligge inde med papirer om, hvornår en olietank er blevet nedgravet. - Kig fyringssystem efter Ældre olietanke og ældre oliekedler følges ofte ad. Derfor anbefaler Q8, at deadlineramte husejere kigger hele deres fyringssystem efter i sømmene, når den gamle olietank alligevel skal udskiftes eller sløjfes. Der er mange penge at spare ved at investere i en moderne og miljø- og energirigtig oliekedel. Olieforbruget kan nemt begrænses mellem 15 og 40 pct., afhængigt af den gamle oliekedels alder og type, og der er energisparestøtte at hente. Udskifter man f.eks. en oliekedel fra før 1977, udløser det et fradrag på 5000 kroner.