EMNER

Gamle skinner- større veje

Hvis trafikpolitikerne på Christiansborg tøver for længe med at modernisere de nordjyske jernbaneskinner, kan det betyde, at de hurtigere end ellers må åbne pengekassen for en tredje Limfjordsforbindelse.

Det mener trafikforsker Alex Landex fra Danmarks Tekniske Universitet. - Med ustabil togdrift vil flere ud fra alle erfaringer vælge at skifte til bil. Konsekvensen er, at der tidligere end forudset opstår kapacitetsproblemer ved krydsningen af fjorden ved Aalborg. Politikerne må indse, at undlader de at bruge penge ét sted, kan det altså koste penge et andet sted, siger Alex Landex. Han fremlægger sin analyse på en høring om det nordjyske jernbanenet i Aalborg i morgen. Høringen er en udløber af den årlige åbningsdebat, som Aalborg Industri og Handels Kammer og NORDJYSKE Medier hvert år sammen med en række andre arrangerer dagen før Folketingets åbning. En kreds af politikere og repræsentanter for erhvervslivet, fagbevægelse, pendlere m.m. er inviteret til at lytte til trafikforsker Alex Landex, der regnes for en af landets mest kompetente togforskere. Desuden gør administrerende direktør Jesper Hansen, Bane Danmark, og regionschef Knud Erik Bendixen fra DSB status efter et år, hvor nødkøreplan afløste nødkøreplan, og hvor mange nordjyder kom for sent på arbejde.