Virksomhedsøkonomi

Gamle vedtægter kunne ikke fornyes

HJØRRING: Hjørring Handicap Idrætsforening har holdt generalforsamling på Hjørring Kro. Foreningen vil gerne have revideret de gamle vedtægter fra 1984, men det kunne ikke lade sig gøre, da en tredjedel af foreningens medlemmer skal være til stede, og mindst to tredjedel af de afgivne stemmer er for forslaget. Derfor skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Formanden Inger Søndergaard fortalte om det forløbne år, hvor man havde holdt 30 års fødselsdag. Det skete på Munks Hotel i Tornby, hvor man udnævnte Kirsten Venndt og Gudrun Holmen Christensen til æresmedlemmer. Foreningen tæller 96 medlemmer, en lille nedgang. Men det skyldes, at 15 fra specialklasserne på Holmegårdskolen har fået tildelt svømmetider i hallen og dermed er kommet ind under Hjørring Kommune. Inger Søndergaard så gerne, at flere medlemmer meldte sig ind. Især unge. Men hun indså, at foreningen er i hård konkurrence med andre, da der er masser af fritidstilbud rundt omkring: - Vi har heldigvis en god likviditet, sagde formanden, der begrundede underskuddet på 32.000 kr,. med øgede udgifter i forbindelse med fødselsdagsfesten, mindre tilskud fra kommunen og Dansk Handicap Idrætsforbund, ligesom medlemsnedgangen heller ikke var med til at forbedre det økonomiske resultat. Der var ingen nyvalg på generalforsamlingen. kørp