Ældreforhold

Gamles frygt for gas er helt ubegrundet

Vog S splittet, da byrådsflertal vedtog at ældreboliger skal have bygas

AALBORG:Gamles og pårørendes frygt for, at bygas er farligt, er fuldstændig ubegrundet. Alligevel fastholdt et stort mindretal i byrådet i går, at der ikke bør installeres gas i to nye byggerier med ældreboliger. Ældre- og handicaprådmand Anni Kjeldgaard (K) kunne berette, at hun har haft adskillige opringninger fra ældre og pårørende, som er meget bekymrede over at skulle have installeret gas til madlavning i de nye byggerier. Alene den kendsgerning, at så mange er bekymrede, bør efter hendes mening være nok til, at de to projekter får dispensation til at undgå gassen. - Jeg oplever direkte angst for gassen hos mange ældre, og det vil da være en aldeles unødvendig fordyrelse af byggeriet at lægge gas ind, som alligevel ikke vil blive brugt, siger Anni Kjeldgaard. Rådmanden er nemlig indstillet på, at der skal installeres elkomfurer i de to byggerier, selv om gassen også er lagt ind. Forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V) kunne berolige både de skeptiske byrådsmedlemmer, og de ældre og pårørende, som er bange for bygassen, at gassen slet ikke er farlig på nogen måde. - Med de komfurer, som bliver fremstillet nu til dags, kan der overhovedet ikke strømme gas ud, uden at der samtidig er en flamme. Komfurerne er sikret på alle mulige måder, og i de seneste 25 år er det ikke rapporteret om ulykker med gaskomfurer. Sikkerheden - eller risikoen om man vil - er nøjagtig den samme med gas- som med elkomfur, bemærker hun. Tilmed kan der i dag fås keramiske gaskomfurer, så der slet ikke er åbne flammer. Mariann Nørgaard kunne på byrådsmødet oplyse, at de keramiske gaskomfurer oven i købet er billigere end de tilsvarende elkomfurer. Efter hendes mening vil gaskomfurer netop være oplagt i de kommende ældreboliger på Østerbro, idet mange af midtbyens ældre altid har været vant til at benytte gas ved madlavningen. Forsyningsrådmanden bebrejdede medlemmerne af ældre- og handicapudvalget, at de ikke havde sørget for at være bedre informeret, før de besluttede at afvise gasinstallationer. Men Anna Kirsten Nielsen (S) fandt nu, at hun og de øvrige udvalgsmedlemmer havde været ganske veloplyst om fordele og ulemper ved gassen. Ifølge den miljømanual, som byrådet selv vedtog for nogle år siden, ligger de to ældreboligprojekter - på henholdsvis Østerbro i Aalborg og Thistedvej i Nørresundby - inden for det område, der er forpligtet til at installere gas. Nils Bell (V) fandt det uheldigt, hvis kommunen fører an med at give dispensationer til sig selv. Det vil gøre det umuligt at afslå ansøgninger fra private. - Det er et skråplan at komme ind på. For skal vi dispensere for gassen, skal vi så også gøre det for pligten til at installere fjernvarme, spurgte han. Det var synspunkter, som blev bifaldet af både Preben Pedersen (R) og Henrik Thomsen (SF). - Der findes jo også mange, som er bange for elinstallationer. Og vi skal passe på ikke at blæse denne sag op til mere, end den kan bære. Hvis vi først lukker op for sluserne med dispensationer, er det nok bare et spørgsmål om tid, hvor længe vi stadig har bygas i Aalborg, mente Preben Pedersen. En af fordelene ved bygas er, at den er langt mere miljøvenlig end el. Forureningen ved produktion af gas er ganske enkelt ikke tilnærmelsesvis så stor som ved produktionen af elektricitet. Men den kendsgerning er Inge Ibsen Fomcenco (KRF) stort set ligeglad med, selv om hun selv mener, at hun er miljøvenlig. - Jeg kan ikke acceptere, at gamle skal betale prisen for, at vi er regelryttere. Borgerne er utrygge ved gassen, og vi er nogle stykker, som heller ikke er helt sikre, sagde hun på byrådsmødet. Afstemningen, som resulterede i et flertal på 18 stemmer mod 12 for gassen, splittede Venstre og Socialdemokraterne på kryds og tværs. Hos Venstre stemte Anette Pedersen og Lars Lykke Larsen imod, mens det hos Socialdemokraterne var Mai-Britt Iversen, Lars Bang Jensen, Sigvart Sigvartsen og Anna Kirsten Nielsen. De øvrige modstandere af gas i ældreboligerne var de konservative, Dansk Folkeparti og Kristeligt Folkeparti. Alle fik de deres modstand ført til referat.