Gammel branddam atter til ære og værdighed

Ole Jensen
Eli­sa Mad­sen er spændt på re­sul­ta­tet af re­no­ve­rin­gen og ud­vi­del­sen af den gam­le brand­dam i Sten­ild. Foto: Lars Pau­li
Stenild 11. marts 2007 05:00

STENILD: En lokal gruppe af borgere i Stenild har taget initiativ til at genskabe byens gamle branddam, så den samme med det omgivende grønne område kan blive et rekreativt område for landsbyens borgere. En langarmet gravemaskine har netop gravet et tyk lag mudder op fra bunden og udvidet den. Blandt de mest spændte på branddammens genfødsel er 80-årige Elisa Madsen, der næsten hele sit liv har været nærmeste nabo til den.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...