Sæby

Gammel dame vendte tilbage

Tidligere Sæby-paket bygget i år 1900 anvendes nu til charterture

SÆBY:Hun var næsten ukendelig den ærværdige gamle dame, da hun hun for en kort stund vendte tilbage til Sæby Havn. Aldrig har hun været flottere. Hvis man ikke lige vidste, at den 103 år gamle skonnert "Halmø" tidligere under navnet "Marie" sejlede paketfart mellem Sæby og Købehavn, ville man fornægte det. "Marie" - eller retteligen "Halmø" - vendte tilbage som EU-debatskib i forbindelse med Foreningen Europas 2000's togt til 14 danske havnebyer for at skabe debat om forslaget til den nye EU-traktat efter medlemsudvidelsen næste år - og debat om Europas fremtid i det hele taget. Skonnerten blev bygget i Fåborg af skibsbygmester Rasmus Møller i 1900. "Hun" tjente som fragtskib og indenrigspaket i 74 år, indil Freddy Jørgensen fandt og forelskede sig i hende i havnen i Sæby. Den daværende ejer var mere end lykkelig over at komme af med det gamle skrog. Det t blev bugseret til Slusehavnen i København. Herefter brugte Freddy Jørgensen og sønnen Bent over 11 år på at restaurere det gamle skib. De lagde tusindvis af timer og store mængder knofedt i at genskabe skonnerten i den oprindelige 1900-udgave. Nye master af udvalgte og lagrede lærketræer fik hun. Siden også nye egeplanker, nyt ror og en stålkøl. Det oprindelige lasterum blev nænsomt restaureret og ombygget til en smuk salon med åbens kabys, en fire-personers og tre to-personers kahytter, bad og to toiletter. I 1984 blev "Marie" med sit nyt navne godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med passagerer. I 1994 kunne hendes gamle B&Q Alpha dieselmotor ikke længere. Den kom på pension på Bangsbomuseet i Frederikshavn. Nu trækker en nyrenoveret Gardner-motor læsset, ligesom moderne navigationsudstyr har afløst svundne tiders. Men sekskanten er stadig med om bord. "Halmø" ejes nu af Lisbeth Hilmarsen og Bent Jørgensen. Det bruges som charterskib. - Vi kan bespise op til 40 om bord og have otte-ti overnattende gæster. Samtidig tilbyder vi flerdagssejladser i danske farvande, fortæller ejerne.