Gammel lade må rives ned

Den gam­le be­va­rings­vær­di­ge lade i Gl. Skagen er i så dår­lig stand, at kom­mu­nen har til­ladt, at den ri­ves ned. FOTO: EVA SEI­DER

Den gam­le be­va­rings­vær­di­ge lade i Gl. Skagen er i så dår­lig stand, at kom­mu­nen har til­ladt, at den ri­ves ned. FOTO: EVA SEI­DER

GL. SKAGEN: Skagen Kommunes udvalg for teknik og miljø har sagt ja til, at en gammel lade i Gl. Skagen må rives ned, selv om laden i Kommuneatlasset er betegnet som bevaringsværdig. I atlasset er den karakteriseret som bevaringsværdig i middel grad. Laden er desuden omfattet af bestemmelserne i den bevarende lokalplan for Gl. Skagen. Af lokalplanen fremgår, at ansøgninger om tilladelse til at rive bygningerne ned ikke kan forventes imødekommet. Den gamle lade ved ejendommen Højensvej 15 er en af ganske få af de oprindelige ladebygninger i Gl. Skagen, som endnu findes. Næstformand i udvalget for teknik og miljø, Per Eggert (S), oplyser, at udvalget indledte dets seneste møde med at besigtige laden. - Vi kunne konstatere, at den er i meget dårlig stand, og jeg er faktisk ikke sikker på, at den blev stående, hvis ikke den var bundet sammen med ståltråd, siger han. På grund af den meget dårlige stand valgte udvalget at give tilladelse til nedrivning. Ejeren har overfor kommunen oplyst, at det er planen at udstykke grunden, når laden er revet ned, så der kan bygges en ny bolig på den.