EMNER

Gammel med værdighed ?

ÆLDREPOLITIK:At blive gammel med værdighed bør være en selvfølge - også i Mariagerfjord Kommune. For snart 69 år siden sagde mine forældre ja til at leve sammen i "lyst og nød til døden jer skiller" - dette løfte har de holdt, men kan de få lov til det fremover? I dag er mine forældre hhv. 90 og 87 år. Siden indgåelsen af ægteskabet har de levet og arbejdet sammen, betalt enhver sit og ellers ikke gjort brug af kommunens forskellige former for hjælp - indtil de for to år siden, da min mor fik diagnosen alzheimer. Denne sygdom har betydet, at min mor pludselig går fra hjemmet. Efter lang ventetid fik min mor en GPS stillet til rådighed af kommunen. Da denne GPS svigtede, betød det, at min mor var væk hjemmefra i 17 timer trods en storstilet eftersøgning. Da hun endelig blev fundet, var hun meget forkommen, og siden er mor blevet svagere. Mine forældre bor i bakkerne ved Krogen - det er de meget glade for, men er klar over, at de ikke kan vedblive med det, da det giver store problemer, specielt om vinteren, hvor hjemmeplejen ikke kan komme til dem. Nu har Mariagerfjord Kommune fralagt sig et hvert ansvar for min mor. De ønsker min mor anbragt på demensafsnittet på Solgaven - uden hensyn til min far, som de ikke vil visitere til en plejehjemsplads uden for demensafsnittet. Min 90-årige far er ikke handicappet, men bare gammel og nedslidt efter at have passet min mor de seneste to-tre år. Det er utroligt anstrengende, både fysisk og psykisk at passe/leve sammen med en ægtefælle med alzheimer. Jeg kan ikke forstå, at mine forældre ikke får mulighed for at leve, om ikke sammen, så dog i nærheden af hinanden. For min far betyder løftet i kirken for snart 69 år siden meget - og han har modsat sig kommunens ønske om "skilsmisse", hvorfor kommunen har sat statsamtet i gang, beskikket en advokat som værge for mor, indhenter udtalelser fra diverse instanser, som igen kun har udtalelser fra de personer, som ønsker at gennemtrumfe en bestemt afgørelse mv. Så kære borgmester, kan du hjælpe os frem til en løsning, som tilgodeser begge mine forældre?